Home

Vazivová blána oční koule přecházející vpředu v rohovku

Lidské oko - Wikipedi

• bělima (sclera) tuhá, bílá, vazivová blána, udržuje tvar oční koule, vpředu. přechází v průhlednou rohovku (cornea) • cévnatka (chorioidea) - další obal, bohatě prostoupena cévami, obsahuje i. pigment. Směrem dolů vybíhá v řasnaté tělísko (corpus ciliare) s výběžky, na nichž je zavěšena čočka Stěna oční koule Třívrstevná Vnější vrstvu tvoří bělima a rohovka Střední vrstva je cévnatka Vnitřní vrstva sítnice . Bělima (sclera) Tuhá bíla vazivová blána (u malých dětí namodralá, ve stáří nažloutlá od usazených kapének tuku) Tloušťka 0,4-2 mm Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje. Oční koule je uložena v lebce, očnice . Stavba oka. a) bělima = vnější vrstva oka, vazivová blána, ve stáří žloutne - tuk - v přední části přechází v rohovku, která je bezbarvá, neobsahuje cévy a je vyklenut 2. bělima (sclera) - tuhá, vazivová blána tloušťky 0,3 mm až 1 mm, tvořící 80 % povrchu oční koule. V přední části přechází v průhlednou rohovku. 3. rohovka (cornea) - průhledná ve svém středu 0,5 mm silná blána, jejíž průhlednost závisí na jejím stálém zvlhčování. Skládá se z více vrstev, z nichž.

Anatomie oka: Základ

tuhá bílá vazivová blána, u malých dětí namodralá, ve stáří nažloutlá od usazených kapének tuku do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu jí prostupuje zrakový nerv vpředu přechází bělima v průhlednou rohovku, která tvoří zbývající 1/5 povrchu oční koule

Smyslová soustava člověka :: 8 přírodopi

 1. Bělima je tuhá, vazivová blána tloušťky 0,3 až 1 mm, tvořící 4/5 povrchu oční koule. V přední části přechází v průhlednou rohovku. Oko vytváří obraz předmětů na citlivé sítnici. Sítnici můžeme spatřit jednoduchým oftalmoskopem, který v roce 1823 objevil Jan Evangelista Purkyně
 2. Oko je uloženo v očnici a je chráněno očními víčky a řasami.. Oční koule (bulbus) je tvořena třemi vrstvami: zevní: bělima (sclera) je bílá tuhá vazivová blána, upínají se na ni svaly a vpředu přechází v rohovku rohovka (cornea) působí jako čočka s pevným ohniskem. střední: cévnatka (choroidea) obsahuje četné cévy a hnědý pigment, pohlcující světlo.
 3. LIDSKÉ OKO - ANATOMIE III. Části oční koule: Bělima (sclera) je vazivová blána udržující tvar oční koule, kterou pozorujeme jako bílý obal oka. Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku

Smyslová soustava - DobréZnámky

Obal oční koule tvoří bělima. Slouží k udržování tvaru oka. Je to silná, tuhá, neprůhledná vazivová blána bílé barvy. U malých dětí je barva namodralá, ve stáří, vlivem ukládání tukových kapének, žlutá. Na bělimu se upínají okohybné svaly. Vpředu přechází v rohovku, vzadu ji prostupuje zrakový nerv Přídatné oční orgány. Optické vlastnosti oka. Ochrana zdraví při práci a vyšetření cytogenetická analýza. Vícefokální korekce u nás zatím nepoužívaná. Diplomová práce Příčiny leukokorie v dětském věku. Syndrom suchého oka. Slinné žlázy. SV*TLO, ZRAK - Lide na UHK

Bělima - vnější vazivová vrstva, vpředu přechází v rohovku; Cévnatka - střední vrstva, bohatě protkaná cévami, obsahuje pigmentové buňky, zabezpečuje výživu oka, v přední části přechází v řasnatý prstenec-řasnaté těleso, na němž je zavěšena čočka vyklenutá dozadu, od řasnatého tělesa odstupuje. Je tuhá, bílí vazivová blána (u dětí namodralá, ve stáří zažloutlá od kapének tuku). Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu o. koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku. DUHOVKA (IRIS Smyslová soustava - ZRAK Přídavné orgány oka okohybné svaly - upínají se do bělimy →pohyby oční koule horní a dolní oční víčko - na vnitřní straně blanka = spojivka, chrání oko a roztírají ochranný maz a slzní tekutinu + řasy slzné žlázy - v očnici nad vnějším koutkem, produkují slzy (zvlhčují, splachují nečistoty Tvoří asi 5/6 povrchu oční koule. Je stavebně i funkčně podpůrnou tkání, je tvořena hustým kolagenním vazivem. Je poměrně odolná na mechanické poranění. Na bělimu se upínají zevní okohybné svaly. Její povrch kryje v přední části spojivka, vzadu bělimu prostupuje zrakový nerv, vpředu přechází v průhlednou rohovku Bělima - je to tuhá, bílá vazivová blána, která pokrývá 4/5 povrchu oční koule. Upínají se sem okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku. Rohovka - vyklenutý orgán v přední části oka Duhovka - kruhový útvar z hladkého svalstva s pigmentovými buňkami. Otvor uprostřed duhovky.

Bělima (sclera) - tuhá, bílá vazivová blána (u dětí namodralá, ve stáří zažloutlá od kapének tuku). Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku Zrakové ústrojí Horší než být slepý je mít v pořádku zrak a nevidět. Oko z hlediska biologie Zrakový orgán tvořen: oční koule (= oko) přídatné orgány 1) Oční koule - stěna uložena v dutině očnice tvořena 3 vrstvami: a) zevní vazivová vrstva: bělima rohovka b) střední vazivová vrstva: cévnatka řasnaté těleso duhovka c) vnitřní vazivová vrstva. Bělima - tuhá, bílá vazivová blána (u dětí namodralá, ve stáří zažloutlá od kapének tuku). Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku. Rohovka - orgán v přední části oka

Zrak Zrak Nejdůležitější lidský smysl (až 80% informací vnímáme zrakem) Zaznamenává intenzitu a barvu dopadajícího světla Zrakem vnímáme okolní prostředí, předměty, prostorové uspořádání, pohyb Orgánem zraku je oko Anatomie oka Bělima vnější vrstva oka, vazivová blána vpředu přechází v rohovku Cévnatka střední vrstva oka, vyživuje oko, vpředu. Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku. Rohovka - orgán v přední části oka. Je inervována, ale není prostoupena cévami. Je vyklenutější než bělima (má podobu hodinového sklíčka) transformuje v nervové signály - oko (oční koule) je uloženo v očnici - má 6 základních struktur: bělima - vazivová blána, vnější vrstva oka, v přední části přechází v rohovku (povrch je chráněn produkty slzných žláz

Hlavním orgánem zraku je OKO (oculus) tvořené oční koulí uloženou v dutině očnice, tvoří ji 3 vrstvy: o BĚLIMA- zevní vazivová vrstva, vytváří pevný obal oka (vidíme ji jako bílý obal), vpředu přechází v průhlednou, vyklenutou rohovku, na bělimu se přímo upínají okohybné svaly, vzadu jí prostupuje zrakový ner Bělima (Scléra): zaujímá 4/5 povrchu oční koule, je to tuhá bílá vazivová blána(u dětí namodralá, ve staří nažloutlá od usazených kapek tuku), do ní se upínají okohybné svaly, vpředu přechází v průhlednou rohovku, f-ce: udržení tvaru očního bulb

Pochva oční koule - vagina bulbi je vazivové pouzdro, které obaluje oko kromě rohovky a bulbus se v něm pohybuje jako v jamce kulovitého kloubu. Volný pohyb je umožněn řídkým vazivem nadbělimovým, episklerálním (kluzné vazivo), které oční kouli obklopuje - tuhá, bílá, vazivová blána - tvoří asi 4/5 povrchu oční koule - upíná se okohybné svaly, vzadu prostupuje zrakový nerv - vpředu přechází v průhlednou rohovku. Cévnatka - vystýlá 2/3 oční koule - červenohnědé brvy - obsahuje cévy, buňky s hnědým pigmentem - vpředu vybíhá v řasnaté těleso, na.

Zrakové ustrojí Studijni-svet

Oční koule. Je orgán zraku, je uložen v očnici (dutina). Skládá se ze 6 částí: Bělima (sclera) Vazivová blána bílé barvy, tvoří vnější vrstvu oka a udržuje jeho tvar. Na bělimu se upínají okohybné svaly, prostupuje jí zrakový nerv. V přední části přechází v průhlednou rohovku (cornea). Rohovka vznikla z ektodermu Ve druhé kapitole popisuji stěnu oční koule a všechny její vrstvy. Bělima je silná vazivová blána, která tvoří pevný obal oka. Je bezcévná, neprůhledná, je bělavé barvy a zakrývá zadní 4/5 oka. Bělima je poměrně odolná vůči mechanickému poškození. Jsou v ní dva otvory vpředu, kde je rohovka a vzadu, kde. Oční bulva má tvar koule a je uložena v očním důlku. Skládá ze tří membrán: bělima - vazivová blána, tvořená převážně sklérou a v přední části oka transparentní rohovkou. Bělima je kostrou oka a trvale uchovává jeho tvar

1.Bělima (sclera) je vazivová blána, která tvoří vnější vrstvu oka a udržuje tvar oční koule. Je možno ji pozorovat jako bílý obal oka. V přední části přechází v průhlednou rohovku (cornea) podoby hodinového sklíčka. Povrch rohovky je chráněn vrstvou slz, kterou vylučují slzné žlázy Zrak u člověka nejdůležitější smysl stěna oční koule má 3 vrstvy: bělima (sclera) - vnější vrstva o vazivová vrstva, ve stáří žloutne (tuk) o vpředu přechází v rohovku: čirá, bez cév hodně nervových zakončení více vyklenutá cévnatka (chorioidea) - střední vrstva o hodně cév (výživa oka Obrázek 2 Stěna oční koule 2.1 Bělima (sclera) Bělima je silná vazivová blána, která tvoří pevný obal oka. Je bezcévná, neprůhledná, je bělavé barvy a zakrývá zadní 4/5 oka. Bělima je poměrně odolná vůči mechanickému poškození. Jsou v ní dva otvory vpředu, kde je rohovka a vzadu, kde odstupuje zrakový nerv uloženo v očnici ( orbitě ) stěna oční koule má 3 vrstvy: a) bělima - vnější vazivová vrstva - má bílou barvu, ve stáří žloutne ( tuk ) - vpředu přechází v rohovku - rohovka je čirá, bez cév - hodně nerovových zakončení, je hodně citlivá - více vyklenutá. b) cévnatka - střední vrstv

KOULE OČNÍ. uložena v očnici. 3 vrstvy - povrchová- bělima (sclera) - tuhá bílá vazivová blána - 4/5 povrchu o.k. - upínají se na ni okohybné svaly - vpředu přechází v rohovku (cornea Přídatné oční orgány Okohybné svaly: upínají se na bělimu (4 přímé a 2 šikmé), zajišťují pohyby oční koule (nejcitlivější příčně pruhované svaly těla) Horní a dolní víčko: obsahuje kruhově uspořádané příčně pruhované svaly, zevnitř kryté spojivkou - citlivou a silně prokrvenou sliznicí (z víček.

Nejdůležitější součástí zrakového orgánu je oční koule (bulbus oculi). je bezcévná, pevná, tuhá vazivová blána bělavé barvy. Tvoří 5/6 povrchu oční koule natky (choroidea), která vpředu přechází v řasnaté těleso (corpus ciliare), a z duhovk - vpředu chráněno víčky s řasami vnější vrstva:bělima(vazivová blána, udržuje tvar oka, chrání vnitřní části) rohovka (průhledná, vpředu) -pokrývá zadní 2/3 oční koule a vytváří oční pozadí - v ní uloženy smyslové buňky -tyčinky a čípky. Oční čočka Sklive

Smyslové orgány - Studuju

4. Kůže má i významné skladovací funkce. V podkoží je uloženo množství tuku, který je energetickou zásobárnou organismu. V kůži jsou uloženy vitamíny rozpustné v tucích: A, D, E, K. Vzniká zde i množství určité vitamínu D. 5. Kůže patří mezi významné vylučovací orgány V něm se také může za pomoci očních svalů otáčet. Proti poškození zvenčí je chráněna víčky, řasami, ale také slzami, které jsou produkovány slznou žlázou. Stěnu této oční koule tvoří tři vrstvy: zevní vazivová, která vytváří rohovku a bělimu, střední cévnatá a vnitřní nervová, tzv. sítnice Bělima - tuhá, bílá vazivová blána (u dětí namodralá, ve stáří zažloutlá od kapének tuku). Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku Vrchní část pláště oka tvoří pevná vazivová bělima (sclera), přecházející vpředu ve vyklenutou průhlednou rohovku (cornea). Zakřivením rohovky je dán zorný úhel, který je u různých druhů ptáků odlišný. Tak například vodní ptáci mají zorný úhel 80°, pěvci a dravci 120° a sovy dokonce 160°

Stavba oka :: MEF - J

Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky). 24. Vývoj, stavba a činnost smyslových orgánů Smyslové orgány • Vlastní smyslové buňky - receptory (čidla Kategorie: Medicína Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Radioreceptory - fylogeneze zraku: jednotlivé buňky reagující na světlo roztroušeny v pokožce, v hlavové části zrakový orgán oko, ploché oči, miskovité oči, komorové oči, mozaikové (fasetové) oči.Lidské oko - oční koule (bělima (sclera), cévnatka (choroidea. , oculus - párový orgán zraku uložený v očnici. Skládá se z oční koule, přídatných orgánů a zrakového nervu. Oční koule (bulbus oculi) člověka má průměr asi 24 mm, je tvořena třemi vrstvami: a) zevní, tuhá vazivová neprůhledná bělima, vpředu přechází v čirou rohovku; b) střední, živnatka (uvea), tvoří v zadní části cévnatku (chorioidea), která. Bělima je tuhá, bílá vazivová blána (u dětí namodralá, ve stáří zažloutlá od kapének tuku). Tloušťka se pohybuje v rozmezí od 0,3 mm - 2 mm a zaujímá čtyři pětiny povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly (řasnaté tělísko), vzadu z ní vystupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku BĚLIMA - přechází vpředu v průhlednou rohovku - lom světla. CÉVNATKA - přechází v řasnaté těleso, na kterém je zavěšena čočka, a pigmentovou duhovku, v níž je otvor zornice Přídatné orgány oční: Okohybné svaly - poruchou vzniká šilhání Vazivová blána udržující stálý tvar oka

Smyslové ogány člověka - Uč se online! - Vše co potřebuješ

Soustava smyslová - EDUCAnet Ostrav

Bartholinská žláza (Caspar Bartholinus 1655 - 1738, profesor anatomie v Kodani) - hlenová žláza v poševním vchodu báze lebeční (ř. basis - základ) - lebeční spodina bilirubin (bilis - žluč, ruber - červený) - žlučové barvivo vznikající z červeného krevního barviva biliverdin (bilis - žluč, verdis - zelený) - zelené žlučové barvivo; jedno ze žlučových barvi Části oční koule: • Bělima (sclera) je vazivová blána udržující tvar oční koule, kterou pozorujeme jako bílý obal oka. Tloušťka se pohybuje kolem 0,3 - 2 mm a zaujímá 4/5 povrchu oční koule. Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv a vpředu přechází v rohovku STAVBA OKA BĚLIMA • Pevná vazivová blána • Udržuje tvar oční koule • Chrání vnitřní část oka • Bělima vpředu přechází v průhlednou ROHOVKU • Pod bělimou leží CÉVNATKA ( tenká prokrvená vyživovací blána oka Pro naši potřebu bude stačit stručné představení jednotlivých funkčních oddílů (viz obr. 1) [1]. Bělima (sclera) Obrázek 1: Stavba oka Tuhá, bílá vazivová blána, vpředu přechází v rohovku, vzadu objímá zrakový nerv. Rohovka (cornea) Nachází se v přední části oka. Je inervována, ale nemá cévní zásobení

Zrak, stavba oka PSYCHOWEB

 1. SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné . Víc
 2. isbn 978-80-904541--1. 978-80-904541-3-2. phdr. mudr. richard olga dostÁlovÁ, dostálová, machan, th.d. csc. csc. vybranÉ odbornÉ kapitoly ČtenÍ a psanÍ z lÉkaŘskÝch z lÉkaŘskÝch vĚd vĚd pro pro pŘÍbuznÉ obory obory ve zdravotnictv
 3. Orgánem zraku je oko (oční koule) a přídatné orgány oka (svaly okohybné, víčka, spojivky, slzný aparát). Oční koule Je uložena v kostěné očnici. Stěna se skládá ze tří vrstev
 4. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Smyslové ústrojí - Biologie - Maturitní otázk

batygrafieprůzkum vodních hloubekaLu batyáldno moří a oceánů nad abysálem, v hloubce 200-2 000 maXt % baty-, bato-první část složených slov mající význam hloubka, hlubokýa1s 'A batrachologienauka o obojživelnícícha3r O batometrpřístroj k odběru vzorků vodyaGq y batolitvyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v. Oční koule je uložena v očnici. Stěnu oční koule tvoří tři vrstvy. Vnější tuhá, bílá a neprůhledná, přecházející vpředu v průhlednou rohovku

Lidské oko Eduportál Techmani

 1. Rizikové faktory sedavého životního stylu - Algie
 2. ELU
 3. Zrak slideum.co
 4. Smyslová soustava - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol
 5. optikprudky.cz Zrak a péče o ně

Smyslová soustava - Nížko

 1. Zrak a oční vady - zdravotniregistr
 2. Jak funguje lidské oko - 2
 3. Zrak - Pinďova otika - Oční optik
 4. Přídatné oční orgány slideum
 5. 24. Vývoj, stavba a činnost smyslových orgánů - Biologie ..
 6. Nervový systém - Systema nervosum Biologie-chemie
 • Apollon bůh.
 • Tři sestry youtube.
 • Jysk barova stolicka.
 • Golfové boty ecco.
 • Žumpy.
 • Rakouska jezera autobusem.
 • Allianz olomouc.
 • Bjork play dead.
 • Jiří suchý kytice.
 • Kontrolní skupina experiment.
 • Soubor definice.
 • Cukrová pasta teta.
 • Francouzske copy brno.
 • Poleptani jicnu priznaky.
 • Kde se nechat zvážit.
 • Vermontske psycho.
 • 3d písmena cena.
 • Restaurace se salonkem kladno.
 • Stara posta.
 • Ffinputdriver virtualdub.
 • Jak nabít vybitý iphone.
 • Jak vymyslet název chovatelské stanice.
 • Zámková dlažba slevy.
 • Kde se bere zlo.
 • Van gogh cottages.
 • Dornova metoda louny.
 • Venkovní dřevěné obložení.
 • Pantone 186 cmyk.
 • Bell wiki.
 • Chlornan sodný.
 • Solidus likvidus.
 • Angličtina slang slovník.
 • Polární podnebný pás.
 • Vodnatelnost u betty.
 • Plastový granulát prodej.
 • Soubor tif android.
 • Jak se naučit kreslit portréty.
 • Štěpi.
 • Sketchup free download.
 • H h silvestr.
 • Trekové boty dámské.