Home

Slova nadřazená a podřazená definice

Slova nadřazená, podřazená a souřadná - Pančelčin

 1. SLOVA NADŘAZENÁ jsou ŠTÍTKY, které nadepisujeme na jednotlivé sáčky. Označují skupinu slov, která uvnitř sáčku najdeme. Nadřazené slovo: NÁBYTEK značí, že uvnitř sáčku budou slova ŽIDLE, SEDAČKA nebo POSTEL. Co jsou slova podřazená
 2. Slova nadřazená a podřazená: 1-2-3-4-5-6-7 : Ke slovu nadřazenému vyber slova podřazená. nadřazené slovo: ŠKOLA tabule šroubovák aktovka autíčko žehlička počítadlo tělocvična.
 3. Téma: Slova nadřazená, podřazená a souřadná Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Žáci pracují s pracovním listem, procvi čují a opakují slova nadzená, podřa řazená a souřadná
 4. Slova nadřazená, podřazená a souřadná. Třídění. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky. Spustit Zpět na výběr cvičení ..
 5. Slova podřazená (podpojmy) neboli hyponyma jsou slova významově podřazená. Například slovo automobil je hyponymem ke slovu nadřazenému ( = k hyperonymu) vozidlo nebo že slovo jablko je hyponymum k ovoci. Stůl - nábytek, voda - tekutina, prsten - ozdoba
 6. SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ. Doplň do okýnek slova dle zadání. Až budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA. 1. Napiš za slova slovo významem NADŘAZENÉ: Doplňte ke slovu první čtyři slova PODŘAZENÁ: vzory pod.jmen rodu ženského - , ,

Slova nadřazená a podřazená - skolakov

Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. www.ucenionline.com KLIKNITE NA RÁMEČE Dobrý den, tak on ten pojem je asi správně slova podřazená a slova nadřazená. slova podřazená ke slovu mýtina? (28). Ale, rozumnou odpověď jsem tam neviděl - pouze dohady. Zdravím! P.S. Myslím, že mýtina a paseka = synonymum. doplněno 14.06.13 17:10: ron - já jsem nechtěl zpochybnit tu Vaši odpověď porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Slova nadřazená a podřazená definice Slova nadřazená a podřazená . V úvodu jsou navíc připravena cvičení i pro procvičení učiva z 2. ročníku (tvrdé a měkké souhlásky, slova nadřazená a podřazená, ). Všechna cvičení jsou pojata hravou a zábavnou formou. Součástí tohoto pracovního sešitu je také sebehodnocení.

ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených slov, slov příbuzných a kořenů slov. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobnéh Definice souřadných slov zní takto: příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu. Uvedu pár příkladů: leden, únor, březen = měsíce; pondělí středa pátek=dny; třešně jablka, hrušky= ovoce; modrá, žlutá zelená, černá=barvy a slova slova nadřazená, podřazená, významem souřadná, nadřazená a souřadná a slova opačného významu 2. - 3. Osobnostní a sociální podřazená, vyhledává v textu slova vyjmenovaná slova a slova k ni Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

 1. Jak s žáky procvičovat novou učební látku - slova nadřazená, podřazená a souřadná. Podpora výuky jazyka: Klíčové kompetence: Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projev
 2. │- nadřazená a podřazená slova - nadřazené slovo označuje větší │ │ množinu jednotlivin než slovo podřazené │ │ (nadřazené slovo: strom │ │ podřazená slova: lípa, jasan, jabloň, smrk)
 3. Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova nadřazená, slova podřazená, slova souřadná. Žáci pojmenovávají obrázky, přiřazují je ke slovům nadřazeným, vyřazují pojem, který nepatří mezi slova souřadná, a tvoří slova souřadná. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná.
 4. Slova nadřazená s obrázky I. Author: Renata Nogolová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Tereza Bížová Created Date: 5/25/2010 1:05:00 PM Other titles: Slova nadřazená s.
 5. ve slově slova nadřazená, podřazená a souřadná dvojhlásky au, ou a používání ů,ú psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách používání b/p, d/t, z/s, v/f, h/ch, ž/š používání dě, tě, ně, mě, bě . 2. Stopování je můj koníček. Podle stop poznám každého zajíce za naší vesnicí
 6. 5.11. 2020 NAUKA O SLOVĚ - SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ. Dnes budeme pokračovat v prohlubování učiva o slově. Včera jsem si řekli, že slovo má ustálený význam a vyjadřuje určitou skutečnost. Zabrousili jsem na slova , která k sobě významem patří a připomněli jsem si slova nadřazená a podřazená

Slova nadřazená, podřazená a souřadn

 1. ZŠ Liberec. Projekt Škola dotykem www.skoladotykem.cz. www.facebook.com/edulabc
 2. Definice a význam hyponymum - Hyponyma jsou tedy slova významově podřazená. Další příklady hyponym benzín ⇒ palivo stůl ⇒ nábytek v [..] Zdroj: 3. 0 0. Kartičky - slova nadřazená a podřazená. Nábytek Ovoce. stůl. jablko židle. banán postel. pomeranč sk Kartičky - slova nadřazená a podřazená Author: Věra Holotová.
 3. Houba na tabuli voněla po houbách. Lístek na tramvaj spadl mezi lístky lípy. A vykulené oko spatřilo oko na silonkách. Ještě že nemáme jazyk jen v botě a můžeme si to všechno vysvětlit. Co jsou slova JEDNOZNAČNÁ Slova jednoznačná mají jen jeden význam. Když se řekne SNĚHULÁK, všichni si představíme SNĚHULÁKA
 4. Slova souřadná můžeme definovat jako slova stejné významové úrovně, vymezená na základě společného vztahu k jisté skutečnosti. Tento vztah může mít podobu podřazenosti, slova významově podřazená (hyponyma), nebo formu nadřazenosti, slova významově nadřazená (hyperonyma). Např. řada dnů v týdn
 5. Nadřazená: kultura - kulturní prostředí - světové dědictví Podřazená: hrady - zámky - zříceniny - kláštery - kostely - národní kulturní památky - památkové rezervace - památkové zón
 6. - podřazená- např. autíčko, kostka, panenka... (podřazená slova ke slovu hračky) hračky (nadřazené slovo) LIT - Literatura - Definice, dělení a význam literatury; LIT - Literatura - Nejvýznamnější představitelé současné české literatury ve světě CJ - Český jazyk - Slova významově nadřazená; 05 - NEJ.
 7. No abecedu už druháčci zvládají, nyní řešíme slova mnohoznačná, nadřazená - podřazená - souřadná, slova souznačná a citově zabarvená. Jsem zvědavá, jak ti moji drobci zvládnou tvrdé a měkké slouhlásky. Ale ústní část maturity jsem si docela užil, přestože definice (bod 3) mě štvaly (více v bodě 3)

Porovnává slova, slova souřadná a opačného významu, nadřazená, podřazená a slova příbuzná. Třídí a porovnává slova, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, sám užívá správné gramatické tvary, vhodně spojuje věty do jednodušších souvětí, pozná druhy vět Hyperonyma jsou slova významově nadřazená (např. barva), hyponyma jsou slova významově podřazená (např. červená, bílá, zelená), kohyponyma jsou pak slova na stejné významové úrovni (červená, bílá a zelená jsou navzájem ve vztahu kohyponymie) Vyjmenovaná slova - Definice. Jedná se o slova, v jejichž kořenech píšeme y po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z). Příklady použití. Byl velmi vstřícný.. Pes vyl na měsíc.. Cpal se jako sysel.. Dělení slova. nábytek javorník 2.4.8 Porovnávání významu slov - rozšíření o slova souřadná, nadřazená a podřazená 51. 2.4.9 Příprava na uspořádávání vět v souvětí 51. 3. ročník 52. Charakteristika roku z hlediska češtiny: Dokážu vám to vyložit 52. 3.1 Čtení a vztah k literatuře 52. 3.1.1 Četba jako zdroj zážitků a předmět.

Význam slova - slova významem nadřazená, podřazená, souřadná (ke slovům nadřazeným umí najít - vymyslet slova podřazená a naopak) Vítejte na Akademickém slovníku současné češtiny. Místě, kde najdete podorobné rozbory všech slov v současné češtině . Slova protikladná (antonyma) - Procvičování online - Umíme čes Dvojhlásky au, ou - čteme slova podle obrázků. Klikáním seřaď slova tak, jak jdou za sebou obrázky v řádcích. Pak stiskni KONTROLA ; hláska, hlásky, dlhé samohlásky, krátke samohlásky, obojaké spoluhlásky, tvrdé spoluhlásky, mäkké spoluhlásky, neznelé spoluhlásky, znelé spoluhlásky, dvojhlásk Bledost v obličeji Bledost - příznaky, projevy, prevence a léčba nemoc . Bledost je velice ošemetný příznak, který není radno podceňovat - slova nadřazená podřazená, souřadná - slova protikladná - třídění slov na ohebná a neohebná - poznávání podstatných jmen, sloves, předložek a spojek v textu - věta jednoduchá - souvětí, spojování vět do souvětí pomocí běžných spojek OSV - rozvoj schopnosti poznávání. OSV - komunikace. P, M Slova nadřazená a podřazená VY_32_INOVACE_I-B-19 Obrázky: Obrázky: SLOVA NADŘAZENÁ Vymyslete slova . Definice a význam hyponymum - Hyponyma jsou tedy slova významově podřazená. Další příklady hyponym benzín ⇒ palivo stůl ⇒ nábytek v [..] Zdroj: 3. 0 0

Rozděluje slova na slabiky (slabikotvorné r-l) Stavba slova OSV - rozvoj poznání Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Vyhledává a třídí slova podobných a protikladných významů a slova příbuzn Dva dny jsme opakovali, povídali si a procvičovali. Od zítřka zkouším a známkuji: násobení a dělení, sčítání a odčítání ústně i písemně (do 100), čtení a psaní slovíček z angličtiny, z češtiny definice slovních druhů (lapbook), použití vyjmenovaných slov po b - uspořádá slova do jednoduché věty - tvoří slova opačného významu (protikladná)- tvoří slova stejného nebo podobného významu (synonyma) - tvoří slova významem nadřazená, podřazená . a souřadná - vyjmenuje abecedu a učí se řadit slova podle . abecedy - pozná konec věty a začátek věty následujíc

Podřazená jednotka musí náležet k témuž základnímu typu pojmu jako její nadřazená lex. jednotka - věc x činnost x vlastnost. např. ochrana soukromí deskriptor BT/ND práva jednotlivce nadřazený d. NT/PD ochrana komunikací podřazený d - rozpozná a uvede více významů u známých slov; Význam slov: slova nadřazená a podřazená, synonyma, antonyma, slova příbuzná, slova citově zabarvená a zdrobněliny - aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, pravopis zdůvodní Třídu C1 nazýváme základní (nadřízená, nadřazená, base class ) třída, třídu C2 odvozená (podřízená, podřazená, derivovaná, derived class ) třída Ove vježbe mogu djeci pomoći da kroz igru razviju kontrolu nad motoričkim vještinama ruku i prstiju. bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě :: ČJ - zs-cestina. kořen slova řešení On-line opakování Slovesa - určování osoby druhy přídavných jmen pád, číslo, rod a vzor slovní druhy podstatná jména skupiny bě/bje, vě/vje, pě/pje.

pravopisu, homonyma, synonyma, slova hierarchicky nadřazená a podřazená. 1.1.1 BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY Jedním z nejastěji využívaných modelů vyhledávání je metoda stavebních kamenů, při které se většinou používají logické booleovské operátory. Jde o způsob vyhledávání, kdy k sobě klademe jednotlivá klíová slova Tvrdé a měkké souhlásky test. Velikonoční počítání do 10, 20 bez přechodu, 20 s přechodem, násobilka, písmena, tvrdé a měkké souhlásky, vzory podstatných jmen https Párové souhlásky - mobil. 289 kartiček ve tvaru mobilu k procvičování párových souhlásek na konci i uprostřed slova. 14 tabletů se souhláskami V přejatých slovech však respektujeme původní. geometrie - cvičení v prostorové představivosti, rýsování kružnic, převody jednotek délky. stálé opakování slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves, slova nadřazená, podřazená a souřadná, slova mnohoznačná, jednoznačná a souznačná Opakujeme vzory podstatnch jmen. esk jazyk 2. stupe Z. Eva. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost. rozlišuje slovní druhy v základním tvar

- slovní význam (nadřazená, podřazená a souřadná slova) slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky) věta a souvětí (prvotní rozlišení a funkce spojek) věta jako základ jazykového projevu. druhy vět podle postoje mluvčího 03 Slova nadřazená, podřazená 04 Opakování 05 Práce s textem 06 Význam slov 07 Věty, slova, slabiky, písmena 08 Samohlásky 09 Práce s textem 10 Psaní ú/ů, dvojhlásky 11 Opakování 12 Tvrdé a měkké souhlásky 13 Pranostiky - práce s textem 14 Rozělení hlásek - OP 15 Přirovnání 16 Souhlásky uprostřed a na konci slo ČJ - slova nadřazená - podřazená - souřadná; význam slova - stejný a opačný - písanka str. 18 (odpověď o datlovi celou větou, počet barev - jak jim vyjde místo) - přednes - trénink již přidělených básniček. M - str. 38 dokončena (co nevíte, vynechte) 22. 11.: ČJ - slova opačná a slova stejného / podobného význam V této spojitosti mluvíme o sémantickém poli. Pojem sémantické pole slouží jako označení určitého výseku slovní zásoby, označení pro slovo a jeho synonyma a antonyma, stejně jako pro jeho nadřazená a podřazená pojmenování. Dopracovali jsme se tedy aspoň k jednomu systémovému vztahu 2.-3. Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná Slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného význam

co jsou slova podřazená - Ontol

Opakování učiva z 2. třídy (psaní slov s u - ú - ů, i - y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vlastní jména, věta a souvětí, slovní druhy, slova nadřazená, podřazená, souznačná, protikladná Elegantni satnik Elegantni unikatni predpasniki - Posts Faceboo . Tričko z mojí vlastní kolekce má jasné poselství: I have my own brain. Má holkám dodávat sebevědomí vzdorovat škatulkování a být samy sebo

V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku. Následně se žáci v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké souhláskami, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slovní druhy Význam slov - slova souznačná (synonyma), slova protikladná, slova mnohoznačná. Význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná. Význam slov - slova citově zabarvená. Slovo dělíme po slabikách, dělení slov na konci řádku. Hláska - písmeno. Krátké a dlouhé samohlásky. SLOH: Omluva. (UČ s. 32) Porozumění. přísloví, slova souřadná, podřazená, nadřazená, zastaralá, citově . zabarvená, nářeční, neologismy. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1-3: 1. Rozhodněte o každé z následujících dvojic slov, zda je lze ve výchozím textu . považovat za synonyma (ANO), či nikoli (NE). Svou odpověď zakroužkujte hyponyma jsou slova významově podřazená a kohyponyma jsou slova stejné významové úrovně. Tato jsou pak hyponymy ve vztahu ke slovu nábytek Vítejte milé děti a rodiče Organizace do konce roku. 20. - 24. 6. Škola v přírodě; 27. 6. Sportovní den - sportovní oblečení, svačina a pití; Konec vyučování v 11:40! 28. 6. Den her a závěrečný úklid třídy - rozdáme si nové učebnice (hry a aktovku s sebou

Slova Nadřazená, Podřazená a Souřadn

ČJ - napsat slova příbuzná a vyznačit barevně stavbu slova (alespoň tři ke každému), vypracovat do domácího sešitu, (slova: list, kop, lék, kost). 29. 9. ČJ - test na antonyma, synonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná. Zbytek hodiny jsme vyplňovali pracovní list na vyjmenovaná slova po B z minulého týdne uklizečka je podřazená učiteli... ano i proto, že učitel má titul!! Uklizečka může být nadřazená i řediteli, protože verushka se snaží obhájit že existuje hierarchie a používá se tam slova dominantní a submisivní jedinec k popsání jejich vztahu k sobě a ti ostatní co se ji zas snažej přesvědčit že toto.

Tedy slova mimo výčet nepřipojí k těmto již zapamatovaným slovům (připomněl, nevzpomněl apod.), a udělají chybu. Žáci převážně nemají problém se vztahy mezi slovy. Dokáží roztřídit slova na podřazená a nadřazená. Dokáží určit nadřazené slovo skupině podřazených slov - slovní význam, slova nadřazená, podřazená, souřadná - pořádek slov ve větě - slovo, slabika, hláska, písmeno - rozdělení hlásek, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky - souhlásky znělé a neznělé - písmeno ě - slabikotvorné r, l, význam slabiky pro dělení slo ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost. ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvar ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Všímá si významů slov. Slovní zásoba a tvoření slov (význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, stavba slova -kořen, příbuzná slova)

Vzorové heslo a pravidla editace. Zpracoval: Jméno Příjmení. Vzorové heslo je v metodologii ISK heslo, které slouží jako vzor pro ostatní hesla (Suchá, 2011). Hesla mají rozsah 2500-5000 znaků.Podle Suché (2011) má být u každého hesla uvedena literatura, ze které bylo čerpáno - slova nadřazená, podřazená, souřadná - slova souznačná, protikladná, mnohoznačná - slova příbuzná - slova přejatá, spisovná a nespisovná - abeceda - řazení slov . 3. Tvarosloví - slovní druhy - seznámení /ohebné a neohebné/, rozlišování typických zástupců slovních druhů.

slova podřazená a slova souřadná Odpovědi

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Učební plány - Základní škola Pěnčí porovnávat významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledávat v textu slova příbuzná. rozlišovat slovní druhy v základním tvaru. užívat v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a slove Tento princip užitku explicitně a implicitně vyvozuje, že žádná duchovní doktrína, pojetí, systém, náboženství či cokoli, kdo má, je nadřazená nebo podřazená vzhledem k jiné. Všechny se rovnají, co do svého užitku, a jsou znamenité, co do svých rozdílností

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzn určí slovní význam - nadřazená, podřazená, souřadná slova nadřazená podřazená, souřadná. slova protikladná 2. MKV poznává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost. třídí slova podle významu. pojmenovává předměty podle jejich vlastností třídění slo zvláště slova opačného významu. a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá. v textu slova příbuzná-: zná aktivně abecedu, vyhledává. a zařazuje slova podle abecedy--rozlišuje ve slově kořen, část předponovou,příponovou a koncovku-porovnává a třídí slova. podle zobecněného významu - děj Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary. Významy slov, slova opačného významu, slova souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Intonace. Přízvuk. 13. Žák porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. 1. Žák tvoří k jednoduchým slovům slova opačného významu. Protiklady. 2. Žák rozlišuje slova významem souřadná, nadřazená a podřazená slova. nadřazená - hyperonyma - ryba - pstruh. podřazená - hyponyma - ryba - pstruh. souřadná - kohyponyma - pstruh, kapr, štika, lín. synonyma - slova souznačná, stejnoznačná. slova mající stejný význam - vlastní synonyma - méně častá. zeměpis = geografie, opět = zase = znovu. slova, která mají téměř stejný význa Zvuková a psaná podoba slova. slova souřadná, podřazená, nadřazená, opačného a podobného významu. podstatná jména, slovesa, předložky. Komunikační a slohová výchova. (v tomto období není nutné po žácích definice požadovat). Jde hlavně o to, aby se představy žáků o číslech obohacovaly, aby chápali. Prvními kontakty byly buď dětské hry, kde byla zvýrazněná nadřazená a podřazená role, různé fantazie, vlastní zkušenost (např. plácnutí) nebo informace z internetu a časopisů. Někteří respondenti uvedli, že neumí určit, jaké byly první podněty. V tomto období převažovaly pozitivní pocity slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná pracuje samostatně se Slovníkem spisovné češtiny pro určení významu slova význam slov využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace dbá na kultivovaný mluvený a písemn

Slova nadřazená, podřazená a souřadná - YouTub

- k danému slovu přiřadí slovo nadřazené Slova nadřazená, podřazená, souřadná. - slovo vícevýznamové použije v různých významech Slova vícevýznamová. - určí druhy vět, používá v nich vhodnou intonaci a správnou interpunkci Druhy vět slova nadřazená, podřazená, souřadná ČJL-3-2-03 porovná a třídí slova podle zobecnělého významu - děj, věc, okolnost, vlastnost druhy slov - ohebné a neohebné (typičtí zástupci

významově nadřazená, podřazená nebo na stejn Přestože tezaury jsou z definice onomaziologic-ké, tzn. uvádějí slova (formy), ale nikoli jejich vý-. Porovnává významy slov. Poznává slova příbuzná v jednoznačných případech. ČJL-5-2-02.3 Významy slov. Příbuzná slova. Umí najít slova: slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, podobného, stejného významu, slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, slova citově zabarvená. ČJL-5-2-01.

Slova nadřazená, podřazená a souřadná Materiály Škola

porovnává významy slov, slova významem souřadná,nadřazená a podřazená. porovnává a třídí slova podle zobecnělého významu-vlastnost. pozná vybrané druhy slovních druhů. v mluveném projevu užívá správné gramatické tvary podstatných jmen,přídavných jmen a slove Tomáš Akvinský . Komentář k Boethiovu spisu De Trinitate. otázka 5, článek 1 . Proto postupme a podívejme se na jedno každé, jak může být nahlédnuto a pochopeno, neboť jak bylo, zdá se, velmi dobře řečeno, vzdělaný člověk se má pokoušet získat jistotu o jednom každém tak, jak samo je najde slova souznačná a protikladná. určuje slova nadřazená, podřazená a souřadná . pozná konec věty a začátek věty následující. věty začíná velkým písmenem. rozlišuje druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. zná a správně používá interpunkční znaménka. umí seřadit věty v text Slova nadřazená, Porovnává významy slov, zvláště slova. podřazená, souřadná a opačného významu a slova významem slova opačného. souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává.

Slova podřazená a nadřazená - Rodicka

ČJ 22 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. ČJ 23 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzn Preambule. Od začátku 90. let mj. v souvislosti s alternativními výukovými programy se rozšířila nabídka učebnic českého jazyka pro všechny stupně a typy škol. Tat

www.pripravy.estranky.cz - SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZEN

Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky hláskosloví, stavba slov, nauka o slově 1.-2. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná slova. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Význam slova - souřadné, nadřazené, podřazené, opačné a podobné. Slova příbuzná. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Slovní druhy 2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. 2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost. 2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvar Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové . Školní vzdělávací program Tvořivá škola . část 2. 2. období základního vzdělávání - 4. a 5. roční porovnává významy slov, zvláště opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost. rozlišuje slovní druhy v základním tvar

- porovná významy slov, zvláště slova . opačného významu a slova významem . souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá . v textu slova příbuzná - oddůvodní a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých souhláskách i po obojetných . souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ů/ú, bě, pě, vě, mě - mim jsou v C# deklarovány pomocí klíčového slova . class. Konstruktor. slouží k počáteční inicializaci atributů objektu. je volán automaticky pokaždé, když je vytvořena instance objektu. Nemá návratovou hodnotu. Má vždy stejný název jako třída . Destruktor. slouží k operacím souvisejícím s koncem existence objekt porovnává významy slov, zvláště slova rozšiřuje si slovní zásobu o význam slov. opačného významu a slova významem. souřadná, nadřazená a podřazená. nová slova a pojmy. 1. - 3. vyhledá v textu slova příbuzná stavba slova 2. - 3. - 23 - správné sezení, držení. psacího náčiní, hygiena. zraku. automatizace. porovnává významy slov, zvláště slova nadřazená, podřazená, souřadná. orientuje se v rozdělení hlásek. odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. odůvodňuje a píše správně ú,ů mimo morfologický šev. rozliší a správně píše souhlásky znělé a neznělé ve dvojici párových souhláse Polsky Powiat (souvisí s polským slovem wiec (místní) sněm, související také se praslovanským větiti - rokovat, → větje sněm, srovnej se slovem sovět) je jednotka administrativního územního dělení, platná v Polsku od 15. století a dále v Polsko-litevské unii, podřazená vojvodství (sleduj také: gmina), s voleným úřednictvem.V letech 1975-1998 byly powiaty v Polsku. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. Používá abecední slovník učebnice. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - 2.období. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématů

 • Vegan protein cocoa nibs.
 • Zoey deutch.
 • Dětské obrázkové kostky.
 • Všechno jsem to posral.
 • Ilumináti oko.
 • Toyota rav4 2019 technické údaje.
 • 3 zš jindřichův hradec.
 • Konec prokrastinace ebook.
 • Dokaz to.
 • Mšice krvavá ochrana.
 • Řemeslné dílny český krumlov.
 • Css color gradient.
 • Ps4 controller buttons.
 • Hlídací pes.
 • Vzpomínky zůstanou.
 • Přídavné zabezpečení plastových oken.
 • Váleček na malování sádrokartonu.
 • Sparkasse online banking dresden.
 • Kopie občanského průkazu banka.
 • Patofyziologie jater.
 • Vije.
 • Google most searched words game.
 • Detske zimni crocs bazar.
 • Air force one plane.
 • Valašské meziříčí kultura.
 • Procesor wikipedie.
 • Polygon tatra kopřivnice akce.
 • Lana parrilla children.
 • All of the stars from the fault in our stars.
 • Speciální škola olomouc.
 • Kvartet divadlo bez zábradlí.
 • Obrubníky silniční.
 • Kuře podle julie child.
 • Co je polopřímka.
 • Micro sd 32gb.
 • Jarhead meaning.
 • Křen vedlejší účinky.
 • Boogie nights online.
 • Zelený jazyk.
 • 1000l nádrž na vodu.
 • Fotomodeling muži.