Home

Fylogeneze a ontogeneze

6.1. Fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze. Z hlediska psychologie se popisují změny prožívání a chování v závislosti na čase: fylogeneze a antropogeneze - dlouhodobý vývoj. ontogeneze - kratší vývoj. aktuální geneze - nejkratší vývoj. Fylogeneze zkoumá specifiku chování organismu a dochází ke srovnání mezi organismy, zkoumá vývoj psychiky od. Fylogeneze je historický proces, který většinou nelze přímo pozorovat, ale musí se rekonstruovat na základě evoluční teorie. Protějškem fylogeneze je ontogeneze (morfogeneze), pravidelný vývoj jedince k dospělosti. Věda zkoumající fylogenezi se nazývá fylogenetika Ontogeneze (vývoj od narození až po stáří) je zkrácená fylogeneze. Fylogeneze se zabývá vývojem člověka jako druhu. Čím je člověk mladší, tím víc motorických projevů je velmi podobných s věkem se motorika začne odlišovat souvisí to s výchovou a genetickými předpoklady Fylogeneze - předchůdci rodu Homo, hominizace, sapientace, rod Homo - zástupci, charakteristika druhů, naleziště osídlení na našem území; atavismy, rudimenty. Ontogeneze - oplození, embryonální a postembryonální vývoj, fáze lidského života Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy. Rozmnožování a ontogeneze. Fylogeneze člověka ***Evoluční výhody a nevýhody moderního člověka. Genetika. Základní pojmy. Alelová analýza, Mendelovy zákony

Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy. Rozmnožování a ontogeneze. Fylogeneze člověka ***Evoluční výhody a nevýhody moderního člověka. Genetika. Základní pojmy. Alelová analýza, Mendelovy zákony Fylogeneze je definována jako historie vývoje konkrétního organismu nebo skupiny organismů stejného druhu. Použití: Živé organismy se používají ke studiu ontogeneze. Fosilní záznamy se používají k určení fylogeneze. Specifičnost: Ontogeny je specifický, protože se opírá o vývojové fáze, které lze prozkoumat ve. zákon: ontogeneze = zkrácená fylogeneze (v témže roce zavádí pojem ekologie jakožto vztah organismu a prostředí). Evoluční teorie (2. pol. 19. stol.) 1846 Richard Owen (1804-1892) definoval homologie a analogie / později obdoba v Hennigových apomorfiích a homoplasiíc

Fylogeneze, antropogeneze a ontogeneze lidské - Publi

Fylogeneze - Wikipedi

 1. Všechny informace o produktu Kniha Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka
 2. ontogeneze a historický vývoj druhu - fylogeneze. Ontogenezi a fylogenezi nelze chápat odděleně, protože oba vývoje se překrývají. Ontogeneze Tímto termínem označujeme anatomické, morfologické a fyziologické změny, které probíhají od vzniku jedince k dospělosti, kdy je organismus schopen rozmnožování a končí smrtí
 3. Knihy Vývojová psychologie-- autor: Langmeier Josef, Krejčířová Dana Z vejce slepice, ze semínka slunečnice - Životní cyklus-- autor: Jones Grace Růst a vývoj rostlin-- autor: Fischer Lukáš, Pavlová Libuše Rostlinolékařská entomologie-- autor: Šefrová Hana Biologie člověka pro učitele-- autor: Machová Jitk

Pojmy fylogeneze a ontogeneze Termín fylogenesis (řecký fyle - druh, rod, kmen, a genos - původ) je používán naznačovat proces vzniku a historický vývoj druhu. V psychologické vědě je to vývoj psychiky zvířat v procesu evoluce, stejně jako vývoj forem lidského vědomí VITÁSKOVÁ, K. (2013) Fylogeneze a ontogeneze řeči.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3717-. VITÁSKOVÁ, K. (2013) Special Education of Individuals with Communication Disorders. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3751-4-. VITÁSKOVÁ, K. (2013) Vývoj (individuální vývin, ontogeneze, development) je geneticky programovaný a cyklický. Evoluce (historický vývoj, fylogeneze) není programovaná, nýbrž nahodilá. Epigenetická realizace ontogenetického programu je klíčová pro dostupnost přírodní selekce, reprodukci

ONTGENEZE A FYLOGENEZE MOTORIKY - Teorie tělesné výchovy a

 1. Ontogeneze a fylogeneze živočichů Pokuste se doma vyhledat informace pro doplnění textu psaného kurzívou: Obě slova v nadpisu tématu mají souvislost s vývojem. Slovem ontogeneze ozna.
 2. Ontogeneze x Fylogeneze Fylogeneze - vývoj druhů organizmů v historickém sledu ve smyslu evoluční teorie. Většinou vede od jednodušších organizmů ke složitějším a na prostředí nezávislejším. Ontogeneze - individuální vývoj organizmu (nejen člověka) od vzniku zárodku až do zániku jedinc
 3. Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky Adolescence až závěr života Adolescence • Období adolescence je druhou fázírelativně dlouhého časového úseku dospívání • Trvá přibližně od 15 do 20 lets určitou individuální variabilitou (zejména v oblasti psychické a sociální, vzácněji i somatické
 4. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > F > Fylogeneze

Fylogeneze a ontogeneze člověka - Maturita Formalit

Rozmnožování a ontogeneze - Biomach, výpisky z biologi

Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky Předškolní věk, Školní věk Předškolní věk • trvá od 3 do 6 let věku • konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale především sociálně, nástupem do školy • charakteristickým znakem tohoto věku je postupné uvolňovánívázanosti na rodinu a rozvoj aktivity LEADER: 02221nam a2200613 a 4500: 001: nkc20142537917: 003: CZ PrNK: 005: 20141104155642.0: 007: ta: 008: 140115s2013 xr a e p 000 0 cze : 015 |a cnb002537917 : 020. Fylogeneze(z řec. fylé = kmen a genesis =. zrození, původ) nebo také fylogenetický. vývoj znamená vývoj druhů organismů. Ontogeneze (z řec. ón = jsoucí a genesis =. zrození, původ) původ a vývoj jedince. (organizmu), a to v protikladu k fylogenezi, vývoji druhu (souvislost) Dva pohledy na vývoj člověka obratlovci - v průběhu ontogeneze je struna zatlačována páteří; páteř chrupavčitá (kruhoústí, paryby, ryby) páteř kostěná (ryby, obojživelníci, ptáci, plazi, savci → diferenciace kostí + specializace) Fylogeneze pohybové soustavy. 1.) Bakteriální bičík: Tvořen bílkovinou flagelin - ukotven na cytopl.mem

Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu Kód předmětu ART/FOVVK Organizační forma výuky Přednáška + Seminář Úroveň předmětu Bakalářský Rok studia 3 Semestr Zimní: Počet ECTS kreditů 3 Vyučovací jazyk. S termínem ontogeneze bývá obvykle definován i termín fylogeneze. Ontogenezí rozumíme: individuální vývoj organizmu (týká se nejen člověka, ale i jakéhokoliv organizmu rostlinného nebo živočišného) od vzniku zárodku až do zániku jedince. Název tohoto procesu je odvozen od slova onto z řeckého slova bytí (poznání) 2.9 Exprese genů během ontogeneze; 3 Odkazy Ontogeny rekapitulují fylogenezi Historická perspektiva. Vztah mezi ontogeny a fylogeneze byl převládajícím pohledem v průběhu 21. století. Je všeobecně známo, že různé druhy organismů jsou ve svých embryonálních fázích mnohem podobnější než u dospělých forem fylogeneze, tj. vývoj živočišných druhů. o 2. ontogeneze, tj. vývoj jedince § tento vývoj je procesem adaptace na podmínky životní­ho prostředí § probíhá jako interakce vnitřních vloh a vnějších vlivů § přičemž se uplatňuje dědičný přenos vlastností . Pojem vývoje v psychologii Fylogeneze a Monofyletismus · Vidět víc » Mutace. Mutace je dědičná změna genotypu. Nový!!: Fylogeneze a Mutace · Vidět víc » Ontogeneze. Ontogeneze (z řec. ών, ón. Nový!!: Fylogeneze a Ontogeneze · Vidět víc » Organismus. Organismus je v biologii i ekologii živá bytost. Nový!!: Fylogeneze a Organismus · Vidět víc.

a) ontogeneze. b) fylogeneze. 3. Vývoj od dinosaurů po člověka je: a) ontogeneze. b) fylogeneze. 4. Doplňte následující text: Přestože jsme si všichni podobní, nejsou na světě dva lidé se stejnou osobností. Každý jsme jiný díky: a) genetice, dědičnosti. b) výchově, učení. c) zrání a vývoji. 5. Osobnost je jednotou. Fylogeneze, ontogeneze a vývoj in utero - prezentace Mgr. Šafářové READ 14.11.2011 Fylogeneze Fylogeneze OntogenezeVývoj in utero Marcela Šafářová• Fylogeneze nebo také fylogenetický vývoj je vývoj druhů organismů vhistorickém sledu ve smyslu evolučníteorie. potřeby kulturní - v širokém smyslu všechny sekundární potřeby jednotlivců nebo skupin, které se vyvíjejí v procesu fylogeneze a ontogeneze člověka z kultivovaných způsobů uspokojování primárních potřeb. Často jsou však p.k. vztahovány pouze ke sféře kultury v jejím užším pojetí a pak jde zejm. o potřeby uměl. tvorby a percepce Objednávejte knihu Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Fylogeneze a ontogeneze řeči. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Kupující. Jak to funguje.

Fylogeneze orgánových soustav - Biomach, výpisky z biologi

 1. Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií
 2. See also: ontogeneze See also: evoluce (biologie) See also: srovnávací anatomi
 3. Ontogeneze (z řec. ών, ón. 112 vztahy. Sdělení . Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™! Nainstalovat. Rychlejší přístup než prohlížeči! Ontogeneze. Ontogeneze (z řec. ών, ón. Fylogeneze, Fytohormon, Fyziologie živočich.
 4. fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení nemocí; poranění životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví člověk
 5. Fylogeneze = vývoj živočišného druhu (v našem případě člověka). Vývoj psychiky člověka v souvislosti s historickým vývojem společnosti (dobově podmíněné zvláštnosti - např. různá představa krásy, nebo jazyk jako výsledkem tisícileté tradice národa). Ontogeneze = duševní vývoj jednotlivce
 6. Ontogeneze trávicí soustavy Fylogeneze dýchací soustavy - Biomach, výpisky z biologi . Fylogeneze trávicí soustavy.Fylogeneze dýchací soustavy. dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím Ontogeneze, fylogeneze.Ontogenezí rozumíme: individuální vývoj organizmu (týká se Rozdíl mezi oběma procesy je následující: ontogeneze - vývoj individuální.

Rozdíl Mezi Ontogenií a Fylogenezí Porovnejte Rozdíl

Fylogeneze, ontogeneze, vývoj in utero. Autor: Marcela Šafářová Publikováno: 11.4.2011, poslední úpravy: 11.4.2011. Obor: Rehabilitace, fyzioterapie. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,15 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX Vajíčko, vypuzené ovulací do dutiny břišní, je zachyceno okrajem vejcovodu. K oplodnění (fertilizaci, koncepci) , tj.ke splynutí vajíčka a spermie, dochází obvykle na začátku vejcovodu, nejčastěji mezi 13. až 18. dnem menstruačního cyklu.Vajíčko může být oplozeno spermií pouze během 10 až 12 hodin po ovulaci.Pozn Jako samostatný vědní obor se E. začala vyvíjet poč. 19. stol., k největšímu rozvoji dochází v posledních desítkách let. Autor její def. je E.Haeckel (1866)

 1. studium fylogeneze - zaměřuje se na pozorování a srovnávání chování různých živočišných druhů na různé fylogenetické úrovni; etologie, ontogeneze psychiky člověka - dříve studium vývoje pouze od porodu do rané dospělosti (15 let),.
 2. Ontogeneze člověka: Vymezení základních pojmů (růst a vývoj). Prenatální ontogeneze (embryonální a fetální fáze). Postnatální ontogeneze (přehled a základní charakteristika jednotlivých etap). Fylogeneze člověka a jeho předků: Pozice rodu Homo v biologickém systému. Základní rozdíly mezi lidoopy a člověkem
 3. Portaro - Webový katalog knihovny. Verze systému {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

ontogeneze See: ontogenetický vývoj See also: evoluce (biologie

4. - 5. třída, Počet výsledků: 1. Přírodopis je realizován na ZŠ v rámci výuky na druhém stupni. Obsahuje 8 základních oblastí. 1) Obecná biologie a genetika - vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, základní struktura života (buňky, pletiva, tkáně), význam a zásady třídění organismů, dědičnost a proměnlivost organismů, viry a bakterie 2. ontogeneze Viz: ontogenetický vývoj Viz též: evoluce (biologie Sportovní výkonnost můžeme také pojímat jako předpoklad pro zdolávání nároků na sportovní výkon v tréninku a v soutěži.Je to předpoklad strukturovaný a zahrnuje tyto základní komplexní činitelé: konstituci kondici koordinaci a techniku kompetenci k jednání (Měkota,2007) Variabilita hledisek pohybové výkonnosti. Prohlášení Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem magisterskou diplomovou práci na téma: Exekutivní a kognitivní funkce u dospělých - stanovení orientaþních norem pro tes

Předchozí kapitola. Obsah. 1 PSYCHOLOGIE A JEJÍ PŘEDMĚT. 1.1 Předmět psychologi Fylogeneze znamená fylogenetický vývoj organismů ve smyslu evoluce. Fylogenezi většinou nelze pozorovat přímo, neboť probíhá v širokém časovém horizontu. Grafickým vyjádřením fylogeneze je tzv. fylogenetický strom. Ten je odvozen od dokladů, které nám evoluce zanechala. Tento strom se stanovuje na základě. Fylogeneze a ontogeneze řeči / Kateřina Vitásková -- OLA001 2-022.540 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001064421 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00106xxxx / 0010644xx / 001064421.ht

Ontogeneze - Wikipedi

Anotace: Úvod. Variabilita musculus pronator teres může hrát roli při vzniku úžinových syndromů nervus medianus. Pozornost byla věnována hlavně vztahu musculus pronat fylogeneze [řec.], kmenový (hist.) vývoj organismů včetně člověka, tj. konkrétní cesty a proměny vývojových linií, na rozdíl od vývojů individuálních (ontogeneze). F. většinou vede od jednodušších organismů k složitějším a na prostředí nezávislejším. Termín f. poprvé použil 1866 E. Haeckel Fylogeneze znamená vývoj celého živočišného druhu. Podobným termínem je slovo ontogeneze, která ovšem znamená vývoj určitého jedince Individuální vývoj organismu. Na rozdíl od fylogeneze - tj. historického vývoje druhů, rodů, čeledí a řádů

Fylogeneze živočichů - ZOOLOGI

Fylogeneze živočišné říše (2): Trocha zoologické posedlosti a vznik mnohobuněčných živočichů. Biologie | 13.04.2006. Hluboká propast mezi houbovci a všemi ostatními skupinami živočichů (Eumetazoa) tak zřejmě neexistuje; předpokládali jsme ji proto, že jsme byli příliš zaměření na dospělé jedince Rozmnožování a ontogeneze. Fylogeneze člověka Unter Ontogenese oder Ontogenie (altgriechisch ὀντογένεση ontogénese; Kompositum aus altgriechisch ὄν on ‚das Seiende' und altgriechisch γένεσις. génesis, deutsch ‚Geburt, Entstehung. Elementární a fylogeneticky starší vlastnosti jsou v průběhu ontogeneze pod silnějším vlivem dědičnosti (motorika, afektivita) Vlastnosti, které z hlediska stupně ontogeneze představují primární struktury a funkce a nalézající se na nejnižší rozlišovací úrovni organismu (molekulární, buněčné, tkáňové) jsou.

- Národní muzeumNOVÝ OBRÁZEK: Fylogeneze bilaterálií (Bilateralia) sPsychologie lidské odolnosti - Karel Paulík | Databáze knih

Soustava svalová. spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu; svaly představují 40% celkové tělesné hmotnosti; lidské tělo má asi 600 svalů; většinu tvoří příčně pruhovaná (= kosterní) svalovina - krátkodobě podává vysoké výkony a je unavitelná; Stavba kosterního svalu. tvořena svalovými vlákny = myofibrilami: - průměr 20-150 mikro metrů, délka 0,5-20 c Fylogeneze (z řec. fylé, kmen a genesis, zrození, původ) nebo také fylogenetický vývoj znamená vývoj druhů organismů. Fylogeneze je historický proces, který většinou nelze přímo pozorovat, ale musí se rekonstruovat na základě evoluční teorie. Protějškem fylogeneze je ontogeneze (morfogeneze), pravidelný vývoj jedince k.

Ontogeneze, biologie vývoj individua. Viz též fylogeneze. Související hesla. archalaxe. Zákon, říkající, že ontogeneze je zkráceným opakováním fylogeneze. Empirické zobecnění poznatků, že individuální vývoj jedince (ontogeneze) je zkrácené a více či méně pozměněné opakování (rekapitulace) hlavních etap evoluce (fylogeneze) skupiny, k níž tento jedinec patří. Biogenetický zákon vyslovil v roce 1866 E. Haeckel fylogeneze Other term: vývoj druhů See also: MOLPHY adaptace (biologie) evoluce (biologie) fylogeografie kladistika ontogeneze srovnávací anatomie (h) atavismus (h) chemotaxonomie (h) fylogeneze rostlin (h) fylogeneze živočichů (h) vymírání druhů Linking entry: phylogeny Conspect: 575 - Obecná genetika. Obecná cytogenetika

Fylogeneze a ontogeneze řeč

Fylogeneze versus ontogeneze. Existují dva základní úhly pohledu, pomocí kterých je sledován vývoj lidské psychiky. První z nich je tzv. fylogeneze psychiky, která je zaměřena na pozorování a srovnávání jednotlivých živočišných druhů. Druhou je pak ontogeneze, která popisuje duševní vývoj jednotlivců od jejich. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první! ${entry.author} ${entry.created Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero. Autor: Marcela Šafářová Publikováno: 18.2.2011, poslední úpravy: 18.2.2011. Obor: Rehabilitace, fyzioterapie. cs Definoval (1922) a publikoval (1924) tzv. hypotézu koacervátů - teorii postupného vzniku života na Zemi z anorganických látek (abiogeneze), a to nejprve chemickými reakcemi, biochemickým procesem a nakonec biologickou cestou (evoluce, fylogeneze, ontogeneze, dědičnost, výběr)

I

Vývoj embrya, ontogeneze organismů a metamorfóza: Co to je

Kniha: Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka (Elena Strešková). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus Ontogeneze znamená vývoj jednoho jedince určitého živočišného druhu od začátku života (tj. od vzniku oplozeného vajíčka) až do jeho smrti. Vývoj celého živočišného druhu označujeme názvem fylogeneze let - FYLOGENEZE-vývoj lidského jedince od narození až ke stáří - ONTOGENEZE-vývoj člověka se uskutečňuje jednak prostřednictvím zrání, jednak vzájemným působením jedince a prostředí (výchovy a učení

Z jarních luhů a hájů - Biomach, výpisky z biologie

Fylogenéza a ontogenéza psychiky - Psychológi

Fylogeneze a ontogeneze řeči. Anatomické předpoklady artikulované řeči v rámci fylogeneze komunikace, hypotézy vzniku orální, psané a znakové komunikace. Základní etapy ontogeneze řeči (klasifikace dle jednotlivých jazykových rovin narušené komunikační schopnosti, chronologického vývoje) - komparace vybraných pojetí 1 FYLOGENEZE A ONTOGENEZE PÁNVE 1.1 Fylogeneze pánve . Lidský pánevní pletenec byl vyvinut z pánevního pletence primátů, ten byl přizpůsoben pro stromový způsob života. Někteří autoři píší, že se významné strukturáln

Fylogeneze je komplexní proces

Fylogeneze a ontogeneze řeči a jazyka. Deset okruhů narušení komunikační schopnosti (jednotlivě podle okruhů terminologické vymezení, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika, intervence, možnosti prevence a prognóza). Alternativní a augmentativní komunikace osob s narušenou komunikační schopností Konstrukty motoriky (pojmosloví, taxonomie motoriky, tělesná cvičení, tělesná zdatnost, fylogeneze motoriky). Nástin somatického a motorického vývoje - ontogeneze motoriky (periodizace, charakteristika jednotlivých období). Pohybové schopnosti a dovednosti (kondiční a koordinační schopnosti, struktura schopností, pohybové. Předmět podává základní informace o stavbě rostlinného těla. Obsahově je rozdělen do tří tématických celků : cytologie rostlinné buňky, histologie (popis a klasifikace rostlinných pletiv) a organologie (ontogeneze, fylogeneze, anatomická a morfologická stavba vegetativních a generativních orgánů rostlin) Fylogeneze - vývoj druhu. Fyziologie - sleduje a zkoumá funkci buněk,tkání,orgánů a životní projevy organismů. Genetika - studuje dědičnost a proměnlivost organismů Ontogeneze - vývoj jedince Fylogeneze - vývoj druhu Gen - konkrétní úsek DNA nositel genetické informace, má specifický účinek z hlediska jedince i mnoha. Fylogeneze = evoluce druhů a vyšších taxonů Ontogeneze = vývoj jedince od oplození vaječné buňky do dospělosti Fitness = biologická zdatnost Změny přírodních společenstev v čase Aktuální (hodiny, měsíce, rok) cirkadiánní, lunární, sezónní změny apod. Sekulární (desítky až tisíce let) sukces

Paleobiologie - mořské fauny - Biomach, výpisky z biologiePPT - ANATOMIE STONKU primární stavba PowerPoint

Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka od 321 Kč

s hůře uspořádaným - z pohledu ontogeneze. To je podstata vývoje z pohledu jeho fylogeneze a ontogeneze. Přírodní, přirozený vývoj v tomto mechanismu nezná rovnost, spravedlnost, přežívá silnější, dravější, ale také bezohlednější z pohledu hodnotových hledisek člověka I. Myšlenkové tvoření v oblasti jazyka 1. Je jazyková forma funkčně tvořivá? 2. Vývojové tvoření a) Fylogeneze (Základní determinace buňky imunitního systému, primární, sekundární lymfoidní orgány), fylogeneze a ontogeneze imunity, hlavní histokompatibilní systém - fyziologická úloha, imunitní odpověď (antigen, imunogen, genetická podstata imunologické specifinosti); buněþné a molekulární základy imunologické reakce, polarizace imunitn Fylogeneze a ontogeneze člověka- rozmnožovací soustava. systematické zařazení člověka, vývoj- hominizace, sapientace. rozmnožovací soustava- stavba, funkce, nemoc vývojem individuálním (ontogeneze, vývin) míníme tvorbu a rozvoj tvarů v průběhu života individua, vývojem historickým (evoluce,fylogeneze) je rozuměn proces fixace individuálních změn procesy selekce a mechanismy genetiky. Tento poslední názor, dnes uznávaný vztah mezi ontogenezí a evolucí, byl postulován německo.

vývojem vztahu k vn ějšímu prost ředí v pr ůběhu ontogeneze, ale i fylogeneze). Vztah mezi organizmem a vn ějším prost ředím je tedy zna čně složitý a o tom, zda se daný organizmus dokáže vyrovnat s jeho ur čitou zm ěnou, či nikoliv rozhoduje celá řada okolností Základy didaktiky matematiky: didaktická interpretace matematických poznatků, pojmotvorný proces, formální poznatky, konstruktivismus, projektová metoda. Fylogeneze a ontogeneze pojmu číslo. Fylogeneze a ontogeneze pojmů z planimetrie a stereometrie. Modelování a matematizace reálných situací Souběžně s výtvarnou prací probíhá volný výklad a diskuze na téma: Jak vzniklo umění, kdy vzniklo a proč? Jaký je nejpravděpodobnější výklad jeskyních maleb, srovnání různých přístupů a vědeckých teorií. Mezioborové přesahy k psychologii, fylogeneze a ontogeneze kresby, ekologie a přírodní kultury,.. Fylogeneze a ontogeneze v poznávacím procesu 5. Jazyk matematiky, deduktivní a induktivní myšlení 6. Konstruktivismus v didaktice matematiky 7. Projekty ve vyučování matematice 8. Výzkumný přístup ve vyučování matematice 9. Heuristické strategie řešení úloh 10. Fylogeneze a ontogeneze pojmu číslo, modely zlomku. Vyhledávání: ontogeneze Doporučená témata mezi výsledky: ontogeneze (141) ontogeny (60) ontogeneze živočichů (32

 • Jak zabavit psa, aby se nenudil.
 • Chráněné území čr kniha.
 • Oplechování fasády.
 • Druhý prst na noze delší.
 • Přelakování auta bezbarvým lakem.
 • Aktuální ceny kryptoměn.
 • T led.
 • Demi moore ghost.
 • Nejlidnatější města světa 2018.
 • Avatar wikipedia film.
 • Xbox 360 update problem.
 • Kávovary pákové.
 • Bezvasport damske bundy.
 • Housle elektrické.
 • Dk akord ostrava.
 • Brigada ricany a okoli.
 • Ochranné pásmo veřejného osvětlení.
 • Hypermobilita vyznam.
 • Detske zimni crocs bazar.
 • Neperliva voda.
 • Guyana wikipedija.
 • Jihočeská univerzita den otevřených dveří 2018.
 • Hoegaarden cena.
 • Fendt oblečení.
 • Synchronizace času windows 8.
 • Wordpress fotogalerie.
 • Dýchací přístroj potápění.
 • Cafe louvre vecere.
 • Nikon 18 105 vr.
 • Disturbance.
 • Housenky na buxusu postrik.
 • Zámek dobříš zahrada.
 • Hmyz v jantaru.
 • Robotický hlas.
 • Kontrolka tlaku v pneumatikách škoda.
 • Mapa světa rovník.
 • Hryzec nora.
 • Pes klape tlamou.
 • Hladomor ve svedsku.
 • Windows xp na usb.
 • Calvin klein boty.