Home

Polární podnebný pás

Polární pás :: Volny-cas-uceni-c

Polární oblast je tam, kde o letním slunovratu (21. června) Slunce vůbec nezapadne a o zimním slunovratu (20. nebo 21. prosince) nevyjde nad obzor. Vzhledem k lomu světla v atmosféře lze ovšem tento jev na severní polokouli pozorovat asi od 66 stupně šířky, na jižní polokouli od 67 stupně. Čím blíže k pólu, tím je tento. polární oblast tuleň, mrož, lední medvěd, tučňák, sob, 9) Jak se organismy přizpůsobují extrémním teplotám (vybarvi: modrá - chlad, červená horko) hustá srst redukce listové plochy delší končetiny, ocas, uši zimní spánek méně průduchů v listech soumračná nebo noční aktivita opadávání listů tvorba. Polární pás - prezentace DUM PŘ 22 křížovka polární pás Život v oceánech DUM PŘ 23 křížovka - oceány . Video deštné lesy . Video savany . Video pouště . Video stepi . Video lesy mírného pásu Menu. Polární podnební pás Arktida, Antarktida, Grónsko polární pustiny,polární pouště = povrch pokryt sněhem a ledem permafrost: země stále pokryta ledem zvířena:medvěd, tuleň, mrož, tučňák není zde souvislý život - polární stanice Subpolární podnební pás teplejší oblast - lesotundra studenější oblas

Podnebné pásy - Rodicka

Cílem projektu je poskytnout žákům možnost získat nové informace o rozmanitosti podmínek na Zemi s ohledem na podnebné pásy. Žákům je umožněno vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů (encyklopedie, webové stránky, články z různých časopisů), objevovat a zjišťovat propojenost prvků živé a neživé přírody a nacházet souvislosti mezi konečným. Subtropický podnebný pás Snímek 22 3. Mírný podnebný pás 4. Subpolární podnebný pás Aljaška - léto v tundře 5. Polární podnebný pás Snímek 27 Pro přehlednost rozmístění podnebných pásů na Zemi uvádím tento zjednodušený obrázek. Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-04-05] Všeobecně jsou mírné šířky nejvíce pod vlivem polární vzduchové hmoty a převládajících západních větrů. Pro mírné pásmo je charakteristické střídání čtyř ročních období.Podle Alisovovy klasifikace podnebí je na severní polokouli mírný podnebný pás omezen z jižní strany letní polohou polární fronty a ze. Tropický podnebný pás neboli tropy či tropické šířky jsou oblasti s tropickým podnebím. Slovo tropy má původ v řeckém tropos = obrat, a tropy dle toho jsou obvykle vymezeny obratníky Raka (23°26′ s. š.) a Kozoroha (23°26′ j. š.). V tomto smyslu tvoří tropy jeden souvislý pás obepínající Zemi podél rovníku

PPT - PODNEBÍ AMERIKY PowerPoint Presentation, free

b) Polární oblasti Charakteristické znaky pro polární oblasti jsou existence polárního dne a polární noci, extrémně nízké teploty a s tím spojena trvalá nebo dlouhodobá sněhová pokrývka, rozsáhlé zalednění, trvalý nebo dočasný plovoucí led, chudá suchozemská vegetace a živočišstvo a řídké osídlení člověkem Subpolární podnebný pás - Aljaška, severní část Kanady 5. Polární podnebný pás - v oblasti severního pólu a v oblasti jižního pólu, velmi nízké teploty, stálý výskyt sněhu a ledu ZMĚNA KLIMATU NA ZEMI - v posledních letech dochází k oteplování Země - globální klimatické změny - díky člověku docház Subantarktický a subarktický pás = subpolární pás. Subpolární oblasti lemují obě polární oblasti v pruzích širokých většinou od 500 do 1500 km. Na severu dosahují až k 52. rovnoběžce, na jižní polokouli patří k subarktickému pásu prostory mezi 50. rovnoběžkou a jižním polárním kruhem Jsou to oblasti sněhu a ledu . Podnebný pás : polární pás. Počasí : zimní teploty až -70 C , rychlost větru 200 km/h. ARKTID

POLÁRNÍ PODNEBNÝ PÁS - Luštěnk

 1. Po dlouhé době další video nebojte nia je zpátky :
 2. Poslední aktualizace: 14.1.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice zeměpisu v sekci Fyzický zeměpis -> Planetární geografie. V rámci tohoto tématu článek navazuje na 8.díl - Atmosféra I. - Složení Atmosféry, Počasí, Cirkulace Vzduchu.Po tomto díle následuje Regionální zeměpis - Austrálie. Podnebné a Vegetační pás
 3. Subpolární pás; 60° - 70° zeměpisné šířky hranicí je tzv. 10° červencová izoterma polární fronta - střet studeného vzduchu od pólů a teplého vzduchu od obratníků. Polární oblasti; rozkládají se kolem severního a jižního pólu jsou zde trvale nízké teploty, málo srážek, ledovce a stálá sněhová pokrývk
 4. polární pásy. mírné pásy. subtropický pás. tropický pás. tropický pás = mezi obratníky Raka a Kozoroha. podnebí po celý rok velmi teplé, Slunce vysoko na obloze. nestřídají se roční doby. mírné pásy = mezi obratníky a polárními kruhy (severní / jižní

Rostliny severního polárního pásu mořské ryby : - sleď - treska - žralok grónský - kapelín sladkovodní : - losos - štika - lipan - pstruh mořští savci : - tuleň - losos - velryba - lachtan mechy, lišejníky, traviny a zakrslé dřeviny. savci : - polární liška - polární medvěd tropický pás je to pás mezi mírným a polárním pásem, jsou tam 4 roní období (jaro, léto, podzim, zima) subtropický pás je to pás za polárním kruhem, je tam velmi zima mírný pás je to pás kolem rovníku, mezi obratníkem Raka a Kozoroha, je tam horko celý rok polární pás je to pás mezi tropickým a mírným páse Subpolární a polární podnebný pás Subpolární pás - 60° - 70° zeměpisné šířky. - polární den, polární noc Polární oblasti - rozkládají se kolem severního a jižního pólu - jsou zde trvale nízké teploty, málo srážek, ledovce a stálá sněhová pokrývka POLÁRNÍ PODNEBNÝ PÁS - 2 roční doby: zima (10 měsíců) a léto (2 měsíce) - teploty v zimě hluboko pod bodem mrazu (nejnižší naměřená teplota -89°C) - permafrost = trvale zmrzlá půda - suroviny zde jsou, ale nelze je těžit - tundry a lesotundry - kamenité pláně porostlé mechem a lišejníke U rovníku se nachází tropický podnebný pás. V polárních oblastech jsou polární pásy. Mezi nimi leží mírné pásy se čtvero ročnímy obdobímy. Mezi mírnýmy a tropickýmy pásy jsou subtropické pásy. Živočichové a rostliny se přispůsobily odlišnostem v podnebí. PODNEBNÉ PÁS

4. Subtropický suchý pás - Střední Asie Subtropický středomořský pás - středomořské subtropy Malé Asie a Zakavkazska, vlhké monzunové subtropy V Číny 5. Mírný vnitrozemský - ↑rozdíly mezi létem a zimou, sucho 6. Mírný oceánský - zvlhčující a zmírňující vliv TO 7. Subpolární a polární 8. Vysokohorsk polární podnebný pás, Arktida, Antarktida, led: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E

(přesměrováno z Subarktický podnebný pás) Subpolární podnebí (někdy subarktické podnebí , subpolární nebo boreální zóna ) je typ podnebí charakteristický dlouhou, obvykle velmi mrazivou zimou a krátkým chladným nebo mírným létem Tropický podnebný pás: Třídíme obratlovce - ptáci: Subtropický podnebný pás: Třídíme obratlovce - savci Prase divoké: Mírný podnebný pás: TŘÍDÍME ŽIVOČICHY - kvíz: Polární podnebný pás: Člověk - součást přírody Části lidského těla: Oceány: Kostra člověka Svaly Kůže: Živočichové a rostliny na Zemi.

Tropický podnebný pás-typický na Arabském poloostrově->zde pouště, polopouště, převažují pasáty-nemají odkud přinést srážky -tento pás ovlivňují táké monzuny->není tak suchý. Mírný podnebný pás-zabírá až 2/3celé Asie, 2typy:-oceánské klima-úzký pás pacifického pobřeží=V pobřeží+Japonsko+Kore Arktický a antarktický pás (polární pásy) V důsledku trvalého pokrytí sněhem a ledem je zde záporná radiační bilance. Jsou zde velmi chladné zimy i léta a teploty v létě a v zimě se výrazně neliší. Úhrn srážek je díky malému množství vodních par v ovzduší malý 5. 2016 Vegetační pásma 1. Biom a) Definice Biom je soubor rostlinných společenstev určitého geografického pásma nebo oblasti. Planetu dělíme na 5 geografických pásem: tropický podnebný pás, subtropický pás, mírný podnebný pás, subpolární podnebný pás a polární podnebný pás. Obrázek 1 - podnebné pásy 2

- Mírný podnebný pás, teplota 120 dní v roce nad 10°C - Srážky 500 mm/rok. Tajgy- smrky, borovice, modříny - Zásobárna dřevní hmoty - chov a lov kožešinové zvěře (sobol, kuna lesní) - jehličnaté lesy mírného pásu, nejrozsáhlejší oblasti, Severní Amerika, sever Euroasie. Listnaté lesy- Buky, duby, javor Příbuzné obrázky: zvíře polární savec příroda sníh. 480 Obrázky zdarma z Polární Zvířata. 1448 1330 127. Island Polární Liška. 548 542 50

Severní polární pás Polární podnebný pás . 7 flóra: traviny, zakrslé dřeviny (např. vrby a břízy), mechy, lišejníky fauna: bělokur rousný, sovice sněžná, sob polární, zajíc bělák v létě sem přilétá mnoho ptáků typický je výskyt velkého množství hmyz Mírný podnebný pás neboli mírné šířky je oblast s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subpolárním podnebím. Všeobecně jsou mírné šířky nejvíce pod vlivem polární vzduchové hmoty a převládajících západních větrů. Pro mírné pásmo je. Subpolární a polární podnebný pás. Subpolární podnebný pás se nachází především kolem polárních kruhů. Vyznačuje se dlouhými a studenými zimami a krátkými léty a nízkým úhrnem ročních srážek. Střídá se tu polární den a noc. Pro subpolární pás jsou charakteristické lesotundry, tajgy a tundry polární podnebný pás - studené podnebí, nízké teploty, málo srážek, střídání polárního dne a polární noci subpolární podnebný pás - studené podnebí - jih Jižní Ameriky je ochlazován studenými větry vanoucími z Antarktidy mírný podnebný pás

Video: Podnebné pásy Sportuj

podnebný pás: subtropický(další jsou: +mírný,+tropický)-léto- teplé,suché (tropická vzduchová hmota)-zima-mírné,deštivé(polární vzduchová hmota) Hornaté-celky třetihorního stáří (Alpy, Apeniny, Pyreneje) - leží na rozhraní Euroasijské a Africké litosférické desky → sopky - Etna, Strombol Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) 1)Rovníkový (ekvatoriální) pás - vlhko a teplo po celý rok. Tento pás se rozkládá především na velkých indonéských ostrovech (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi), v Malajsii a na jihu Filipín (Mindanao). Původně zde všude rostly tropické deštné pralesy, dnes jsou však z velké části vykáceny - polární mrazové pustiny jsou krajiny s trvalým zaledněním a sněhovou pokrývkou - nízké teploty a nedostatek vody omezuje rostlinný pokryv na formace mechů a lišejníků - živočišstvo - medvěd, mrož, tučňák, racek - výzkumné stanice - naleziště nerostných surovin ale zatím hospodářsky nevyužívan

Podnebné pásy - Studijní materiál

 1. Mírný pás převládá polární vzduch velká proměnlivost počasí, čtyři roční období, srážky závislé na vzdálenosti od oceánu (oceánské podnebí - maximum srážek v zimě, ale vydatné srážky po celý rok, zima . Stát Podnebný pás (podle Alisova
 2. polární pás mírný pás subtropický pás. Polární pás nejsevernější části Evropy dlouhá, mrazivá zima a krátké, chladné léto Island hl. město Reykjavík. Subtropický pás jižní části Evropy suché, slunné lét
 3. V průběhu druhého pololetí jsme se učili o podnebných pásech a výskytu zvířat a rostlin na planetě Zemi. Každý z vás si zvolil své zvíře a naučil se o něm spoustu nových informací. Nyní je čas abychom se o ně podělili s ostatními! Někteří jste si vybrali stejné zvíře, ale je zajímavé, že referáty jsou odlišné a to je dobře, také pro srovnání...
 4. POLÁRNÍ, MÍRNÝ PODNEBNÝ PÁS - PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK 1. Mírný pás se rozkládá mezi a pásem
 5. Subpolární a polární podnebný pás Tento týden si na konferenci společně projdeme přiloženou prezentaci k tématu subpolární a polární pás. Uděláme si zápis do sešitu. můžete si pustit dokumentární film o polární pustině na tomto odkaze https:.
PPT - ATMOSFÉRA PowerPoint Presentation - ID:4562818

Podnebné (klimatické) pásy - Počas

Klimatické pásy na Zemi: Mírný podnebný pás (zelená), Subpolární pás (fialová) Mírný podnebný pás neboli mírné šířky je oblast s mírným podnebím. 29 vztahy Polární podnebný pás 12. května 2008 v 17:53 | Kateřina Vidláková | Referáty vegetačních pásů Polární podnebný pás. Přírodní krajina: polární pustina. Podnebí: velmi chladno. Hlavní oblasti: Severní polární oblast- zamrzlí oceán. Jížní polární oblast- Antarktida a Antarktické ostrovy. M: Pracovní sešit strany 29, 30. PŘ: Polární podnebný pás strana 40 (udělejte si zápis do sešitu

Polární podnebný pás. Prase divoké. Oceány . ČR - mírný podnebný pás (vegetace). Subtropický podnebný pásDocuments. EVROPA Podnebí a vegetaceDocuments. ČR - mírný podnebný pás (živočichové)Documents Weather Underground's WunderMap provides interactive weather and radar Maps for weather conditions for locations worldwide Contextual translation of polární podnebný pás into English. Human translations with examples: tepid, tropics, tropical, tepidity, tepidness, subtropic, temperate • tři základní podnebné pásy: tropický, mírný a polární, někdy se rozlišuje i pás subtropický Přizpůsobivost rostlin a živočichů • v jednotlivých pásech jsou různé podmínky • organismy se přizpůsobují (vzhledem, způsobem života, potravou) • např. někteří se stěhují za potravou (ptáci: stěhovaví. Sob - obývá polární pás . 2. Muflon Sob - obývá polární pás Zajímavosti: samec - muflon samice - muflonka mlád ě - muflon če Charakteristickým znakem samc ů jsou zahnuté rohy, které nikdy neshazují . Naopak stále p řir ůstají, i když ve stá ří již mén ě. 3. Šaka

Polární oblast - Wikipedi

OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0222 Stránka 1 SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie Evropy - Vybrané fyzicko-geografické jednotky Brno, 201 Subtropický pás V Asii 2 oblasti: západní Asie - př.: Turecko, Izrael v létě horko a sucho, zimy mírné se srážkami východní Asie - př. Japonsko, Jižní Korea a jižní Čína v létě dusné horko a srážky, zimy bohaté na srážky Japonské podnebí je také ovlivněno monzunovou cirkulací vzduchu

Polární podnebný pás - 1 roční období - polární pustina. Někde mají tajgu-jehličnatý les v mírném pásuVe skutečnosti je to takový přechod.Na konci všech krajin budeme toto rozdělení opakovat. V úkolu 2, 3, 4 se informace ke krajině LES MÍRNÉHO PÁSU opakují Vlivy na podnebí Oceánský typ podnebí - v západní Evropě má vliv na podnebí Atlantský oceán, vyznačuje se velkým množstvím srážek, malými výkyvy teplot. Kontinentální typ podnebí - ve východní Evropě má vliv na podnebí přítomnost rozlehlého kontinentu Asie, vyznačuje se malým množstvím srážek, velkými výkyvy teplot Subtropický podnebný pás neboli subtropy jsou oblasti se subtropickým podnebím. Subtropy leží mezi oblastmi s tropickým podnebím a oblastmi s mírným podnebím. Subtropy leží mezi tropy a mírnými šířkami.Na subtropy tedy může být nahlíženo jako na jejich přechod Do sešitu udělej zápis na téma Polární podnebný pás a Oceány. K zápisům využij po přečtení článku Shrnutí za textem. Nadpisy a důležité informace si barevně zvýrazňuj. Mysli na to, že vše, co napíšeš, musí někdo další po tobě přečíst. Nezapomeň uvádět hlavně faunu a flóru Polární pás - nejsevernější část severní polokoule - Arktida - nejjižnější část jižní polokoule - Antarktida - podnebí velmi studené - krajina celý rok pokryta ledem ( Z učebnice ze str. 40 vypiš z tabulky příklady rostlin a živočichů žijících v polárním pásu.

EXPEDICE GAYA 2014: Modely podnebných pásů

www.brumlik.estranky.cz - Přírodověda - 5.ročník ..

Start studying Evropa - podnebné pásy, živočichové a rostliny. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Polární pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Tropický pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Mírný pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Subtropický pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Střídání ročních období je tu téměř nerozeznatelné. Najdeme zde tři druhy krajiny : deštné lesy, savany a pouště. J Polární pás Arktický nebo antarktický vzduch, průměrná teplota nevystoupí nad 0°, jenom mráz. Polární den - souvislé denní období za polárním kruhem, kdy Slunce vůbec nezapadá pod obzor - pásy - tropy → subtropy → mírný pás → (subpolární) → polární 1. polární podnebný pás o velmi chladné, drsné o naměřeny nejnižší teploty na Zemi ( minus 80 °C) o půda je pokryta ledový krunýřem, země je promrzlá do hloubky i v létě o malé množství sráže

Podnebné pásy Země, Z - Zeměpis - - unium

polární podnebný pás subpolární podnebný pás mírný podnebný pás subtropický podnebný pás tropický podnebný pás Obr. 25 — Rozložení podnebných pásù na Il Il Podnebí a podnebné pásy podnebí je dlouh0dobý ovzduší, po¿así, na urtitém na Zemi. Znamená to je závislé predevším na veñ se zvyšuje množství sráže Tropický klimatický pás. Je vymezen obratníky Raka a Kozoroha a Slunce zde svítí za rok 1600-2000 hodin o délce 12 hodin denně. Je tu po celý rok teplý a vlhký vzduch, průměrná roční teplota je 25-28°C, minimum velmi zřídka klesá pod 18°C, maximum ojediněle stoupá nad 35°C. Výkyvy jsou jen mezi teplotami dne a noci. T1 d) subpolární podnebný pás- je to přechodný pás mezi mírným p.pásem a polárním podnebným pásem ;- tyto pásy jsou dva - jeden na severní a druhý na jižní polokouli; e) polární podnebný pás- tento chladný pás se nachází za polárními kruhy jak na jižní tak na severní polokouli

Subpolární podnebí - Wikipedi

Podnebí, Tropy, Subtropy, Mírný pás, Rovník, Polární subpolární pás, Polokoul 5. Mírný podnebný pás: · na severní polokouli se rozkládá od 40°s. š. na sever, místy až k polárnímu kruhu; na jižní polokouli mezi 40°- 50°j. š. · celoročně v nich převládá polární vzduch, dochází tu ke střídání 4 ročních období · je tu největší proměnlivost počasí vlivem cyklon, anticyklon a monzun

PPT - Přírodověda – Podnebné pásy ( Polární pásPPT - Subtropický pás PowerPoint Presentation, freePROZKOUMEJTE VŠECHNY KRAJINY - TAJGAKrajinna SferaPROZKOUMEJTE VŠECHNY KRAJINY - TVRDOLISTÉ LESYPPT - Subtropický podnebný pás PowerPoint PresentationPPT - PŘÍRODNÍ ZEMSKÉ PÁSY PowerPoint Presentation - ID

POLÁRNÍ KRAJE. Úkol 1. = Pracuj ve dvojicích (podtržená slova zapiš) Státy: Brazílie(J.Amerika) - Kamerun(Afrika) Indonési(Asie) pro státy je společná přírodní krajina: pro státy je společný podnebný pás: Uveď pro tyto státy(dohromady) průměrné teploty:a) v lednub) v červenc 5 - pás vzduchu mírných šířek (mírný pás), 7 - polární pás (arktický resp. antarktický), přechodné klimatické pásy Střídání typů vzduchových hmot během roku: 2 - pás rovníkových monzunů (subekvatoriální pás), 4 - subtropicý pás, 6 - subarktický pás, klimatické typy Vymezující vnitřní dělení 5)Pás tvrdolistých křovin a dřevin(vegetace středomořského typu) Území:nejvíce kolem Středozemního moře,Kalifornie,JAR. Podnebí: subtropické podnebí(horké suché léto a mírná deštivá zima),průměrné teploty 15°C-Kulturní krajina(zemědělská),pěstování subtrop.plodin(citrusy,olivovník,víno,vavříny,olejandry Zbývá nám mírný podnebný pás a studený (polární) podnebný pás. Jaké krajiny, rostliny a zvířata jsou pro ně typické. V učebnici na str. 12, 13 najdete spoustu informací Podle Alisovovy klasifikace podnebí je na severní polokouli mírný podnebný pás omezen z jižní strany letní polohou polární fronty a ze severní strany zimní polohou arktické fronty. Dále může být podnebí mírných šířek rozděleno na 4 typy: pevninské (kontinentální), mořské (maritimní), západních břehů pevnin. polární podnebný pás. sníh a led, živočichové přizpůsobeni nízkým teplotám. střídání polárního dne a noci (půl roku), polární záře. Arktida (sever) - lední medvěd, mrož, lachtan. Antarktida (jih) - tučňák, tuleň TUNDRA. oblasti - sever Severní Ameriky, Evropy a Asie. polární podnebný pás. permafros

 • Kadeřnictví praha 4.
 • Thor steinar bomber.
 • Oymyakon summer.
 • Básně seifert.
 • Atelierove sety.
 • Londyn utok.
 • Jaguar xf x250.
 • Postavy lovci mamutů.
 • Wo němčina.
 • Masáže rajská zahrada nové město nad metují.
 • Sada nádobí porcelán.
 • Mists of pandaria.
 • Islám svátky.
 • Nedílný závazek.
 • Letecké společnosti.
 • Peugeot tepee cena.
 • Micro sd 32gb.
 • Foodlover cokoladove susenky.
 • Vykupuji odznaky.
 • Originální motivační dopis.
 • Harley davidson eshop.
 • Jogurtové kultury prodej.
 • Most famous classical music.
 • Vložit fotku do obrázku.
 • Pleťový olej na zimu.
 • Pivní slavnosti choltice 2019.
 • Psaní psacím písmem.
 • Swiftkey nastaveni.
 • Aurora praha.
 • Co mít v lednici.
 • Nejlidnatější města světa 2018.
 • Elasti q notino.
 • Červené znaménko u miminka.
 • Yoyofactory ko olau edge.
 • Věra křesadlová děti.
 • Sčítání harmonických signálů.
 • Samsung a3 kontakty z sim.
 • Stará roudná plzeň.
 • Upozornění na nový email.
 • Akvárium pro křečka.
 • Darek 1 rok.