Home

Hmotnost země

Zemská hmotnost - Wikin

Zemskou hmotnost lze vypočítat z gravitačního zrychlení, které podle gravitačního zákona je závislé na hmotnosti Země a jejím poloměru vztahem: g = G M Z / R Z2. kde. g gravitační zrychlení. MZ hmotnost Země. RZ poloměr Země. G (Newtonova) gravitační konstanta. R Z a g jsou přesně změřeny Objem Země je 1 083 209 000 000 km 3, střední hustota 5 515 kg × m-3. Z toho již snadno vypočteme celkovou hmotnost, která činí 5,974 × 10 24 kg. Země je po Merkuru druhou nejhustější planetou Sluneční soustavy s následujícím obsahem prvků: 35 % Fe, 30 % O, 15 % Si, 13 % Mg, 2,4 % Ni, 1,9 % S, 1,1 % Ca a Al a dalšími prvky. Hmotnost Země, Slunce, má nebo kteréhokoli z vás je konstantní a nezávislá na okolí nebo gravitačním poli, ve kterém se nacházíme. Moje hmotnost je 75 kg tady, ve volném vesmíru na povrchu měsíce nebo na povrchu Slunce

Země - outdoor web Treking

 1. Z ní odvodil gravitační konstantu a určil hmotnost Země. Jeho výpočty byly zpřesněny až ve 20. století, kdy se ukázalo, že Cavendishův výpočet odlišuje jen asi o 1 %. Závěr: V současnosti je nejlepší odhad hmotnosti Země asi 5,9736 .10 24 kg, což se od našeho výpočtu liší o 0,3 ‰!!
 2. Díky tomu lze vést trochu serióznější diskuse o složení planety EPIC-1166b má poloměr 2,6 ± 0,1 Země a hmotnost 18,3 ± 2,8 Země. Pro srovnání: Neptun má velikost větší - 3,8 Země, ale hmotnost menší - 17,1 Zemí. Hustota EPIC-1166b je asi 5,7 ± 1,1 gramů na centimetr krychlový
 3. Zemská hmotnost (hmotnost Země) s hodnotou 5,9736 × 1024 kg je astronomická jednotka používaná k vyjádření poměru s hmotnostmi dalších planet. Atomová hmotnostní konstanta (jednotka) Atomová hmotnostní konstanta (mu) odpovídá 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12, (který obsahuje v jádře 6 neutronů a 6 protonů)

Pokud vyjdeme ze základního vzorce gravitační síly, tak jde dopočítat hmotnost: F(N)g = m x G. Fng = 420 N. G = konstanta 10 N/ kg. 420 = 10 m. m = 42 kg. b) gravitační síla na měsíce je cca 6 krát menší než na zemi = 420 / 6 = 70 N. 70 = 10 m. m = 7 kg. Ale nevím jestli je to dobře, ze školy už jsem nějaký ten pátek pry (0,020 Země) Hmotnost: 7,347 673×10 22 kg (0,0123 Země) Průměrná hustota: 3344 kg/m 3: Rovníková gravitace: 1,622 m/s 2 (0,1654 g) Úniková rychlost: 2,38 km/s Perioda rotace 27,321 582 d (synchronní) Rychlost rotace 16,657 km/h (na rovníku) Vychýlení osy - k orbitě Měsíce - k ekliptice kolísá od 3,60° do 6,69° 1,5424 Rozborem excentricity dráhy Země zjistil, že při jejím zmenšování se střední vzdálenost Země od Slunce nepatrně zvětšuje. Proto se poruchový vliv Slunce na Měsíc stává menším. Teorie pohybu Měsíce rozpracovaná Laplacem umožňovala určovat jeho polohu s přesností do 0,5′ Měsíc: Země: Poměr: Celková hmotnost (10 24 kg): 0,073 49: 5,973 6: 0,012 3: Objem (10 10 km 3): 2,195 8: 108,321: 0,020 3: Rovníkový poloměr (km) 1 738,1: 6. Naše Země je těžší proto, že na ni každý den dopadne obrovské množství vesmírného prachu. Každý rok to je asi 40 tisíc tun. Je to jen nepatrná část z galaktického prachu, který prý váží: no, prostě za jedničku si připiště 35 nul a tolik je to tun. K té nemobilní váze Země přibývá ještě něco

obrázku d, protože mají největší hmotnost a jsou nejblíže. Nejmenší gravitační silou na sebe působí tělesa na obrázku c, protože mají nejmenší hmotnost a jsou nejdále. Co už víme o gravitační síle Země Působí do středu Země. Určije svislý směr. Svislý směr můžeme stanovit pomocí olovnice Toto číslo bude hmotnost Země, toto bude vzdálenost od středu Země k jejímu povrchu, neboť tam se zrovna nacházím. Vzdálenost od středu Země k povrchu. Pak se toto vše zjednodušší do takzvaného tíhového zrychlení malé g. Hodnota g je po zaokrouhlení 9,8 metrů za sekundu na druhou

kde κ je gravitační konstanta, M z hmotnost Země a M m hmotnost Měsíce. Tato síla současně plní roli dostředivé síly F d2, která působí na Měsíc při pohybu po kružnici kolem Země a lze ji vypočítat jako: \[F_{d_2}\,=\,M_m{\omega}_2^2r_2\\tag{5}\] kde ω 2 je úhlová rychlost pohybu Měsíce kolem Země Země: 1 : 8,3 - 1 (365,26) 29,79 : 0,02 - Mars: 1,52 : 12,7 : 8 : 1,88 (686,98) 24,13 : 0,09 : 1,85 Jupiter: 5,20 : 43 : 1,5 r. 11,96 (4 332,71) 13,06 : 0,05 : 1,31 Saturn: 9,54 : 1,3 sv. h : 3,2 : 29,46 (10 759,50) 9,64 : 0,06 : 2,49 Uran: 19,18 : 2,7 : 8,5 : 84,01 (30 685,00) 6,81 : 0,05 : 0,77 Neptun: 30,06 : 4,2 : 12 : 164,79 (60 190,00) 5,43 : 0,01 : 1,77 Pluto: 39,44 : 5,5 Kolik bychom vážili na jiných planetách? 16.04.2009. Když v červenci 1969 (tedy téměř před 40 roky) odstartovala pilotovaná kosmická loď Apollo 11 s trojicí amerických astronautů na palubě, z nichž dva měli přistát na povrchu nejbližšího souputníka Země, hodně se hovořilo o tom, kolik budou vyslanci Země vážit po přistání na Měsíci Jeho skutečný průměr je však 3 476 km a hmotnost dosahuje jen 1,2 % hmotnosti Země. Proto vládne na Měsíci jen šestinová gravitace ve srovnání se Zemí, úniková rychlost pak 2,4 km × s-1. Průměrná hustota Měsíce činí 3 341 kg × m 3

Hmotnost Země: 5 973 000 000 000 000 000 000 tun Průměrná hustota Země: 5 514 kg/m 3 Průměrná rychlost Země na oběžné dráze: 107 172 km/h Rychlost pohybu bodu na rovníku při otáčení Země: 1 674 km/h Pohyby Země. Otáčí se kolem své osy, otáčí se od západu na východ. Země se otočí kolem své osy za jeden den tj. za. Hmotnost Měsíce je 7,4.10 22 kg, Země 6.10 24 kg. 5. Na povrchu Země je gravitační zrychlení g = 10 ms-2. V jaké vzdálenosti od povrchu Země bude zrychlení poloviční? Řešení: Rozbor: Gravitační zrychlení je poloviční ve vzdálenosti asi 2566 km nad Zemí. 6.. Planeta země má v současné době 7 kontinentů, všechny vznikly z jednoho superkontinentu nazvaného Pangea. V historii života na Zemi se mnohokrát měnilo klima. Poslední doba ledová skončila asi před 10 000 lety. Rychlost oběhu země kolem Slunce je zhruba 30 km za sekundu. Měsíc oběhne zemi jednou za zhruba 27 dní 2. Urči hmotnost slona, na kterého působí gravitační síla o velikosti 60 000 N. 3. Jaká je hmotnost tělesa, na které působí gravitační síla o velikosti 340 N? 4. Jak velkou gravitační silou přitahuje Země těleso o hmotnosti 0,3t? VÝSLEDKY: 1. 5 N 2. 6000 kg = 6t 3. 34 kg 4. 3000 Pokračovat gravitační síla hmotnost tělesa gravitační konstanta g = 10 N/kg Zpět Pokračovat m = 0,1 kg Fg = 1 N m = 0,2 kg Fg = 2 N Víme, že závaží o hmotnosti 0,1 kg přitahuje Země silou o velikosti 1 N. Dvě závaží budou Zemí přitahována dvakrát větší silou, 2 N. Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší.

proste hmotnost zeme vyratat. bolo tam zadane g=9,81, potom nejaka konstanta K = 6,67.10 na minus 11-tu a neviem ci aj polomor este nie... podla toho nejak... bolo to na pisomke, lne som pocul,neviem Měsíc: Země: Poloměr rovníkový: 1 737,4 km : 6 378 km : Poloměr polární: 1 736,0 km : 6 356 km: Povrch : 37,96 . 10 6 km 2: 510 . 10 6 km 2: Hmotnost: 0. F=kappa * m1*m2/r^2 (snad jsem to nepopletl, fyziku1 jsem měl už dávno), tak je z toho vydět gravitační zrychlení g=kappa * m2/r^2, kde m2 je hmotnost země, r je její poloměr a g=9.81m.s^-2. Nenadávej

kolik váží země? - Ontol

HMOTNOST - převody jednotek online Výpočetnice

 1. Rozdíl mezi hmotností a váhou - Khanova škol
 2. Poměr hmotnosti Země a Slunce — Sbírka úlo
 3. Planeta - Wikin
 4. Kolik bychom vážili na jiných planetách? Aktuality AK
 5. Měsíc - outdoor web Treking
 6. Planeta Země Zeměpis křížem kráže

Gravitační zákon - vyřešené příklad

Je hmotnost Země konstantní? - AbcLinuxu

 1. Planeta Neptun - eprehledy
 2. Gravitační síla, hmotnost tělesa :: Výuka matematiky a
 3. Lze zvazit Zemi
 4. MZ Live #70
 5. Celý Dokument Planeta Země po vymření lidstva CZ

Vznik planety Země

 1. Cesta do zemského jádra.cz HD
 2. Úžasná planéta dokument - Země
 3. F6 - Měření hmotnosti

Magnetické pole Země a jeho význam pro život

MZ Live #79

 1. Nesmírné noviny
 2. Jak víme z čeho je tvořena Země? - Vědecké kladivo
 3. Zánik vesmíru (dokument 2009)dodatek níže:
 4. TOP 5 Co kdyby Země neměla Měsíc?
 5. Jak dlouho lze přežít na různých planetách?
 6. Zem - vznik planéty
Argentinská doga – WikipedieMontbeliardský skot – WikipedieMainská mývalí kočka – WikipedieBorder kolie – WikipedieJana Sainerová: Blízká setkání s kometou HalleyArabský plnokrevník – Wikipedie
 • Hydrofilní hormon.
 • Pistole na bombicky.
 • Windows 10 hard link folder.
 • Solidus likvidus.
 • Dezert se zmrzlinou.
 • Vidlice na kolo 28.
 • Slevomat večeře pro dva.
 • Mis všcht.
 • Zkratky měn.
 • Linecké košíčky s jahodami.
 • China man against tanks.
 • Ubytování vysočina s bazénem.
 • Košer porážka.
 • Citaty mysl.
 • Karmický význam jmen.
 • Tabák selský.
 • Vojenský útvar 9391.
 • Kishu inu cena.
 • Hry s konmi na ps4.
 • Stavebniny hornbach.
 • Nosič kol na tažné zařízení bosal.
 • Vw transporter length.
 • Vyhlídka máj mapa.
 • Střešní krytiny olomouc.
 • Di carlo pankrác rezervace.
 • 101. airborne division.
 • Dummy česky.
 • Nahradni dily na motorovou kolobezku.
 • Jaguar xf x250.
 • Samsung tv formát nahrávání.
 • Jak dlouho vydrží očkování.
 • Ck metal osvětim.
 • Pán prstenů společenstvo prstenu download.
 • Telefonní konference.
 • Dárek pro kamarádku inspirace.
 • Senilita wiki.
 • Renn hawkey.
 • My delfin show.
 • Viaduc de millau.
 • Teleskopický obušek kalený 18 praha.
 • Předletová příprava.