Home

Afrika podnebí

Afrika - Wikipedi

Podnebí: Pod. pásy- tropic., subtrop., subekvatoriální, ekvatoriální. V těchto pásech se mohou střídat období sucha a dešťů, s vyjímkou subtrop. pásu. Trop. deštná oblast (Ekvatoriální - na rovníku) - vydatné srážky každý den. Afrika je nejteplejší světadíl. Rovníková oblast je pravou tropickou zónou s horkým a vlhkým podnebím po celý rok Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Amerika_podnebí_př_krajiny 14. Amerika_orientace 13. Opakovaní_Afrika 12. Jižní Afrika 11. Východní Afrika 10. Afrika-Země Guinejského zálivu 9. Afrika-Sahel 8. Severní Afrika 7. Afrika_obyvatelstvo 6. AFRIKA_přírodní_krajiny 5. Afrika_vodstvo 4. AFRIKA_podnebí 3. AFRICKÁ NEJ 2. Afrika-orientace 1. Státy a jejich hranic Podnebí. Afrika je díky poloze světadílem s nejteplejším podnebím. tropické vlhké - kolem Guinejského zálivu a povodí řeky Kongo, prší téměř každý den. tropické střídavě vlhké - dál od rovníku, období dešťů v létě, období sucha v zimě. tropické suché podnebí - málo srážek, pouštní oblast Stella Travel, Moje Afrika, Jižní Afrika. Podnebí a přírodní poměry. Většinu Tanzánie vyplňuje 1000-1500 metrů vysoká náhorní plošina Východoafrické vysočiny členěná příkopovými propadlinami s jezery Natron, Manyara a Rukwa a lemovaná na západě a jihozápadě pohořími, která prudce spadají k dalším velkým jezerům tektonického původu Tanganyika a Malawi

Jižní Afrika - JAR - safari - Jihoafrická republika

• Afrika je nejteplejší světadíl (téměř celá leží v tropickém pásu) oblasti se liší průběhem teplot a množstvím srážek: a) Rovníkové podnebí - teplo a vlhko po celý rok (nejdeštivější místa) b) Vlhké tropy - letní období dešťů a zimní období sucha (teplo a kolísání srážek Afrika je, co se týká rozlohy, po Asii a Americe třetí nejv ětší kontinent. Hodnota této rozlohy je udávána 30 300 000 km 2, což je pro p ředstavu zhruba t řikrát více než v p řípad ě Spojených stát ů amerických a asi t ři sta devadesát krát více ve srovnání s rozlohou České republiky 2019 Jaromír Němec žádný komentář Afrika, geografie, podnebí, příroda, škola, vodstvo. První díl série článků podrobně popisující Afriku. Aneb, co by měl o Africe vědět středoškolák I. V prvním díle najedete popis Afriky, vodstvo, podnebí a přírodní charakteristiku. Informace jsou napsány jako referát se. Afrika. Severní Amerika. Jižní Amerika. Asie. Austrálie-Oceánie. Jiné. Klimatické normály. Podnebí : Afrika. Klimatické údaje z více než 3 000 meteorologických stanic. Červené a žluté tečky na mapě představují dostupné meteorologické stanice.. = Afrika je nejteplejším světadílem- 4 podnebná pásma: 1. Rovníkový podnebný pás- Konžská pánev, pobřeží Guinejského zálivu, horké a vlhké podnebí 2

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz Stella Travel, Moje Afrika, Jižní Afrika. Podnebí a přírodní poměry. Celá země leží na Východoafrické vysočině, náhorní plošině obklopené horami a na jihu omezené rozsáhlou plochou největšího afrického jezera Ukerewe (Viktoriino), na jehož břehu leží i hlavní město Kampala Úvod » Afrika » Podnebí. Podnebí. 6. 6. 2011. Při své poloze při rovníku a obou obratnících je Afrika nejteplejším světadílem. Základní klimatické rozdíly jsou podmíněny změnami v poměrech tlaku vzduchu nad pevninou a sousedními oceány. Menší vliv mají i horopisné poměry a cirkulace mořských proudů Afrika - poloha, povrch a podnebí. Pracovní listy Afrika - státy, lidé, ekonomika. Pracovní listy Afrika - test. Školní testy Afrika - vodstvo, fauna a flóra. Pracovní listy Amerika - poloha a povrch - test. Cvičné testy (na doma) Amerika - Přírodní poměry - test. Východní Afrika . Podnebí: Střídavě vlhké tropy - savany. Povrch: členitý, kilimanžáro, příkopové propadliny= sopečná činnost a zemětřesen.

Základní pojmy: Severní Afrika, Sahel, Guinejský záliv a Střední Afrika, Východní Afrika, Jižní Afrika Severní Afrika - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Země, jejich charakteristik Nechybí povrch, pobřeží a ostrovy, nerostné suroviny, vodstvo, podnebí a geobiomy, obyvatelstvo či hospodářství. Severní Afrika je tvořena 6 státy a 1 okupovaným územím: Alžírsko (Al-Jaza'ir/Alžír) Egypt (Al-Qahira/Káhira) Libye (Tarabulus/Tripolis

Afrika-KEŇA.cz - Zeměpisné informace - Podnebí Podnebí ovlivňuje přítomnost rozsáhlé vodní plochy. Prší zde téměř po celý rok, i když deště jsou mnohem slabší než v ostatních oblastech tropického pásma. Denní teploty jsou vysoké a noční teploty naopak nižší (rovníkové klima).. Podnebí. Průměrně se roční teploty pohybují v červenci mezi 10 - 13 stupni Ceslia a v lednu stoupají až k 23 stupňům Celsia. Úhrn srážek bývá průměrně 650-700 mm. Počasí je vhodné k cestování prakticky po celý rok

 1. · PODNEBÍ: - Nedostatek srážek ( déšť jen v zimě) - Obrovské teplotní rozdíly mezi dnem a nocí (až 50°C) - Suchá a horká léta - Středomořské podnebí v horských a pobřežních oblastech - Slabá říční síť kvůli nedostatku srážek - šíření pouště · HOSPODÁŘSTVÍ: - vliv Záp
 2. Afrika je společně s Asií pokládána za kolébku lidstva. Uvádí se, že pozůstatkem lidských ras (kromě populací tří velkých ras, tvořící současné lidstvo) jsou např. Negrilové - trpasličí populace Pygmejů (výška do 150 cm), žijících v pralesní oblasti centrální Afriky, a Sámové (Křováci), kteří žijí.
 3. •Fosfáty: severní Afrika . Afrika - POdnebí •je nejteplejší světadíl. a)rovníkové podnebí - teplo a vlhko po celý rok (teplo a kolísání srážek) b)Vlhké tropy - letní období dešťů a zimní období sucha (teplo a kolísání srážek) c) suché tropy - suché a horké podnebí (nejteplejší a nejsušší místa Afriky
 4. Afrika-KEŇA.cz - Zeměpisné informace - Podnebí Podnebí ovlivňuje přítomnost rozsáhlé vodní plochy. Prší zde téměř po celý rok, i když deště jsou mnohem slabší než v ostatních oblastech tropického pásma. Denní teploty jsou vysoké a noční teploty naopak nižší (rovníkové klima)..
 5. AFRIKA - PODNEBÍ Afrika se nachází po obou stranách rovníku → světadíl s nejteplejším podnebím oblasti: tropická vlhká: okolo Guinejského zálivu a v povodí Konga; horké a vlhké podnebí, prší zde téměř každý den tropická střídavě vlhká: střídají se zde období dešťů (léto) a období sucha (zima) tropická suchá: kolem obratníků; extrémně suché a.
 6. AFRIKA: podnebí a klimadiagramy. Vytvořil: Jaroslav Vávra, 2020. vytvořil Jaroslav Vávra, 2020. Přiřazování klimadiagramů ke konkrétním lokalitám. Označení poloh lokalit, ke kterým se přiřazuje konkrétní klimadiagram

Severní Afrika - Wikipedi

Afrika I. - Přírodní podmínky (Poloha, Povrch, Podnebí ..

Podnebí afriky. Zhruba prostředek Afriky, kolem rovníku, se nachází v tropickém podnebném pásu. Většina světadílu se nachází v tropickém klimatu mezi obratníky Raka a Kozoroha. Ve vnitrozemní oblasti rovníku pokryté pralesem je ekvatoriální podnebí, v přímořské oblasti poté tropické monzunové podnebí Klasifikací podnebí je několik. Nejčastěji ho rozdělujeme do pěti pásů - tropický, subtropický, mírných šířek, subpolární a polární. Charakterizujme si jednotlivé pásy alespoň ve stručnosti. Tropický podnebný pás Tropický podnebný pás se nachází mezi obratníky Raka a Kozoroha. Jde o souvislý pás kolem rovníku. Pokrývají ho pouště, savany a deštné. Podnebí Afriky. Afriku řadíme mezi nejteplejší světadíl. Ve střední Africe můžeme nalézt deštné pralesy, které postupně směrem k jihu nebo severu přecházejí v savany, stepi, polopouště až v pouště. Savany, stepi, polopouště a pouště jsou pro Afriku typické, zabírají více jak 2/3 celého kontinentu a dále se.

Afrika - podnebí - PurposeGames

Témata: Afrika - přírodní poměry - prezentace (.pdf) Afrika - přírodní podmínky - pracovní list (.pdf) Afrika - podnebí, vodstvo - prezentace (.pdf AFRIKA Podnebí Afrika je nejteplejší kontinent nejvyšší průměrná roční teplota: Dalol (Etiopie) + 34,4 °C nejvyšší absolutní teplota: Azízija (Libye) + 58 °C PODNEBNÉ PÁSY tropický podnebný pás kolem rovníku typické horké a velmi vlhké klima tropické deštné lesy VEGETAČNÍ PÁSY TROPICKÝ PODNEBNÝ PÁS na severu (asi k 15° s.š.) a na jihu (k 18° j.š. Podnebí - Afrika je nejteplejším světadílem - Sever oblasti- podnebí je subtropické, středomořské (srážky v zimě) - Jih oblasti- suché, horké - Sahara- roční srážky nepřesáhnout 50 mm - Typické jsou výkyvy teplot mezi dnem a nocí (až 30°C Podnebí - teplé a vlhké (teploty kolem 25°C, každodenní odpolední déšť. Vegetace - husté porosty v několika patrech: a) bylinné patro. b) keřové patro. c) stromové patro. Nejvyšší stromy až 70 m. Globální problém: úbytek ploch tropických deštných lesů (těžba dřeva, získávání nových ploch pro zemědělství

Za květenou Sahary – Tunisko | BOTANYRepublika Jižní Afrika

Afrika - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. Asie - Podnebí a vegetace (formát ppt, velikost 30KB) Asie - Obyvatelstvo (formát ppt, velikost 370KB) Asie - Doprava (formát pptx, velikost 3790KB) Asie - Hospodářství (formát ppt, velikost 290KB) Asie - Východní Asie (formát ppt, velikost 340KB) Asie - Čína: Země středu (formát ppt, velikost 420KB
 2. 54.Afrika podnebí Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky obr.1 Mapa podnebí Afriky Podnebí Afriky • Afrika, je sucho i tropické lijáky, úd ěsné horko, ale i sníh na vrcholu Klilimandžára • Afrika je nejteplejší kontinent . Převážná část Afriky leží v teplé
 3. Severní Afrika - povrch - tvořen plošinami + pohoří Atlas - podnebí - tropický - nedostatek srážek (oblast Atlasu - subtropické podnebí) - vodstvo - závislé na podzemních vodách, povrchové toky - Nil - nejdelší v Africe, ne příliš vodnatý 1600 m3/s, protéká Saharou - přichází o vodu (Bílý Nil + Modrý Nil = Nil)
 4. isterstvo zahraničí. Příčina ani přesné místo výbuchů zatím nejsou jasné, nicméně na Asmaru už dříve stříleli rakety.
 5. Afrika podnebí 1. suché tropy POUŠTĚ - nejteplejší oblast světa - teplotní rekordy, velmi málo srážek 2. střídavě vlhké tropy SAVANY - střídání období dešťů v létě a sucha v zimě 3. rovníkové oblasti KONŽSKÝ PRALES - velk
 6. - Afrika je součástí Africkéa Somálskélitosférické desky Africká deska se posouvá severnímsměrem (cca. 1,5 cm/rok) naráží do Eurasijské desky zemětřesení a sopky vItálii (Etna, Vesuv) - podnebí ovlivňují tzv. klimatotvorn.

• Období dešťů, odbobí sucha - AFRIKA • Travnaté oblasti tropického a subtropického pásu • 2 - 4 m vysoké traviny, ojediněle stromy • Trvale zalesněný, teplé a vlhké podnebí • Amazonie, Přední a Zadní Indie, okolo řeky Kongo • Liány, mangovníky, fíkovníky, orchideje, mechy, řasy Území: pouštní oblasti jsou zejména v subtropech,(Sev.Afrika-Sahara,Arabský pol.,jihozáp.Sev.Ameriky, s Střední Asie,Austrálie,jih Afriky a Jižní Ameriky) Podnebí: suché podnebí,prudké střídání teplot-během dne vysoké teploty,v noci kolem nuly Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak webové stránky Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany. Témata: Úvod do regionální geografie - test (.pdf) Afrika - test (.pdf Severní Afrika podnebí subtropické a tropické suché Arabové (rasa bílá) islám Sahara těžba ropy a zemního plynu Státy: Egypt - hlavní město Káhira závlahy Nilu obilí, bavlník Asuánská přehrada energie pro průmysl turisté (pyramidy, sfinga, ) Alžírsko - hlavní město Alžír rop

-Afrika je nábožensky velmi pestrá (mnoho náb. menšin) Centrální - tropická Afrika-tropické podnebí a různě vlhké, V - teplo, ale sušší podnebí díky nadm.výšce - savany obyvatelstvo -hustota celkem vysoká (nejsou pouště), nejvíce Guinejský záliv a V, nejvíce Rwanda a Burun Příroda. Přírodní podmínky v Africe jsou v přímé vazbě k podnebí. Severní polovinu Afriky zabírá poušť Sahara.Afrika je nejteplejším kontinentem a většinu jejího povrchu tvoří pouště, polopouště a suché stepi

Podnebí - Afrika — testi

 1. Afrika má ze všech světadílů nejmenší členitost pobřeží. Významným zálivem je jen otevřený Guinejský záliv na západním pobřeží, nejvýznamnější zálivy na severním pobřeží jsou Velká Syrta a Malá Syrta ve Středozemním moři. - extrémně suché a horké podnebí s nedostatečnými srážkami a.
 2. Afrika Vodstvo I. Podnebí Biomy Ochrana přírody 4 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 3. imálně. Obr. 1 3. Tropické suché podnebí Leží kolem obratníků. Oblast pouští

Botswana - Afrika Dovolená, nebyl jsi v Botswaně - neviděl skutečný Africe! Atrakce, počasí a podnebí, základní informace, klima a teplota v Botswaně PODNEBÍ. v Africe převažuje tropické a subtropické podnebí. Rozdíly v podnebí ovlivňují změny v rozložení tlakových center nad pevninou a oceány, poloha a nadmořská výška horských hřbetů a cirkulace mořských proudů. na území kontinentu vymezujeme čtyři podnebné pásy: Rovníkový (ekvatoriální) podnebný pá - vegetační krajiny - jakému podnebí přísluší jaká krajina, zástupci fauny a flóry. POD TOUTO PŘERUŠOVANOU ČAROU JSOU INFORMACE, KTERÝM NEVĚNUJTE PORZORNOST:-----7. B - 2. 4. 2019/7. A - 1. 4. 2019. 7. A - 7. 1 Můžete prozkoumat podnebí pro jakékoli místo jako například Amazonský prales, Západoafrické savany, Saharskou poušť, Sibiřskou tundru nebo Himaláje. 30 let hodinových historických dat o počasí pro Savana může být zakoupených prostřednictvím historie+. Stáhněte si faktory, jako je teplota, vítr, oblačnost a srážky. Podnebí. Česká republika leží v mírném podnebném pásu, pro který je charakteristické střídání čtyř ročních období. Když budeme cestovat po našem území zjistíme, že podnebí na horách se odlišuje od podnebí nížin

Podkladové mapky (Mapka č.1 - Afrika - podnebí.jpg - vlastní tvorba Ondřej Jašek) 2. Afrika patří mezi nejteplejší a nejsušší kontinenty. Uveď místo, kde byla změřena nejvyšší teplota na Zemi, nejvyšší a nejnižší úhrn srážek. Zároveň uveď hodnoty a zakresli daná místa do mapy Podnebí : Severní Amerika. Klimatické údaje z více než 3 000 meteorologických stanic. Červené a žluté tečky na mapě představují dostupné meteorologické stanice. Když kurzor umístíte na tečku, zobrazí se název stanice. Po kliknutí se zobrazí údaje. Chcete-li změnit mapu, kliknutím na zelené tlačítko se znaménkem. Podnebí a čas. Podnebí v Botswaně tvoří přechod od pouštního podnebí k subtropickému v jižní části. Asi dvě třetiny však leží v tropech. Je třeba zmínit, že asi 85 % Botswany je pokryto pouští Kalahari. V období od května do srpna moc neprší a teploty se pohybují od 15 do nějakých 25 stupňů

ZEMĚPIS - 7. ročník :: ZEMĚPISNÝ WE

26. Afrika - přírodní podmínky :: Zeměpisný we

 1. Podnebí. Téměř celé území Mosambiku spadá do tropického podnebného pásu. Teploty se pohybují okolo příjemných 30 oC a i ve večerních hodinách nepadají pod 14° C. Pár chladnějších nocí přichází červnu a červenci. V létě roste vlhkost v ovzduší
 2. Moje Afrika :: Podnebí a přírodní poměry :: Podnebí v
 3. Základní fyzicko-geografická charakteristika Afriky
Podnebí | Austrálie | Pedagogická fakulta MasarykovyPPT - Předmět : Zeměpis Ročník : 7Jihoafrická republika - informace o destinaci | CK LivingstoneKÁVOVNÍK - Zahrádkářův rokLesotho - informace o destinaci | CK LivingstoneDovolená u moře v Portugalsku - Bezva dovolenáGran Canaria (Kanárské ostrovy) - FurtPryč
 • Cena piva za socialismu.
 • Tužka na spáry kachliček.
 • Visus oka.
 • Jak dosáhnout anorexie.
 • Lupiny ve vlasech.
 • Blomdahl brno.
 • Reflux rakovina.
 • Alien vs predator redemption online.
 • Gynekologie nemocnice nachod.
 • Uran 235.
 • Obkladač hledá práci.
 • Balkonové tvarovky.
 • Vesmír vysvětlení pro děti.
 • Yeti 2.5 tfsi.
 • Nástupce nikon d90.
 • Paličkování vzory.
 • Madonna 4 minutes.
 • Druhy čipů pro psy.
 • Sellier & bellot 9mm makarov.
 • Brigada ricany a okoli.
 • Housata prodej.
 • Česká jména.
 • Fn scar l.
 • Jak vyhubit mravence na zahradě.
 • Recept na rybu.
 • Obchodní tiskárny kolín volná místa.
 • Jaroslav seifert literární směr.
 • Jak vytvarovat svaly.
 • Kabat 2019.
 • Nedílný závazek.
 • Půjčovna harley davidson.
 • Rony plesl.
 • Senilita wiki.
 • Uncompress online.
 • Citaty o bff.
 • Musical.ly for pc.
 • Bělící pasta na umělé zuby.
 • Izzi.
 • Porsche cayenne 4.5 v8 recenze.
 • Naladove dite.
 • Nutnost kotvení polystyrenu.