Home

Jak citovat vlastní zpracování

Jak s. právně citovat. a odkazovat na citace v textu. Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno jak v zásadách informační etiky, tak v autorském zákoně Výjimkou pak může být případ, kdy chcete citovat původní výzkum, který provedl sám autor diplomové práce. Také můžete chtít odcitovat výzkum, který jste provedli ve své vlastní diplomové, respektive bakalářské práci. Jak citovat diplomovou prác Jak citovat. Norma ČSN ISO 690 je k nahlédnutí u výpůjčního pultu centrální knihovny FSV UK v Hollaru. Kromě této normy jsou používána i jiná pravidla, pokyny či doporučení, tzv. citační styly, pro zpracování bibliografických citací, více zjistíte v přehledné příručce tvorby bibliografických citací ⚫ návody jak citovat Vlastní zpracování dle, Vlastní výpočty na základě dat ⚫ Hlavní ást -vlastní text práce členěn do kapitol, podkapitol, odstavců, měla by obsahovat teoretickou i praktickou čás

Jak správně citovat diplomovou práci - StudentMa

 1. Jak správně citovat? Příklady citací dle normy SN ISO 690 . Obsah pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována! Parafráze = nepřímá citace Převzatá myšlenka je reprodukována vlastními slovy, avšak nemění původní význa
 2. Jak citovat literaturu? Základním pravidlem je citovat literaturu tak, aby bylo čtenáři jasné, jakou myšlenku a odkud jsme převzali. K tomu slouží odkazy v textu a bibliografické citace.Důležité je rozlišit, zda jde o citát nebo parafrázi. Co citovat
 3. ární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdrojů. Dobrá práce s odkazy na literaturu a citacemi je nejen klíčovou součástí autorské etiky a formálních publikačních zásad, ale dokonce nám ji ukládá i zákon

Jak citovat zákon. Nejen právníci potřebují vědět, jak správně citovat zákon v textu - ať už jste v situaci, kdy se například jakožto zaměstnanec nebo zákazník připravujete na řešení sporu soudní cestou, nebo jste student, který chce citovat zákon v bakalářské práci, zde najdete návod, jak na to s ohledem na platné citační normy zpracování citací pro sestavování bibliografií a pro for- Do této kategorie zařazujeme nejen vlastní patenty, ale ta-ké zveřejněné patentové přihlášky včetně užitných vzorů a autorských osvědčení. Patentové materiály, které nebyly Jak správně citovat aneb Koment. Pokud jsou v práci použity vlastní zdroje, doporučujeme zmínit, že se jedná o vlastní materiály (zdroj: vlastní zpracování). Způsoby citací v bakalářské práci. Osvojte si důkladně jednotný způsob, jakým budete v celém textu bakalářské práce citovat odbornou literaturu

Jak a proč citovat Knihovna FSV U

Jak citovat odborný časopis. Pokud citujete článek z renomovaného vědeckého časopisu, který jste získali například pomocí jedné z elektronických databází (například JSTOR), pak není nutné uvádět dostupnost, přístup ani datum citace. Můžete tedy citovat podle předpisu pro tištěnou verzi S velkým písmenem se obě přídavná jména píšou tehdy, jestliže jako vlastní název existuje (nebo existovalo) již dvouslovné pojmenování: Medvědí jezero -⁠ Velké Medvědí jezero, Studená dolina -⁠ Velká Studená dolina, Malá Studená dolina, Západní Karpaty -⁠ Vnější Západní Karpaty, Východní Karpaty. Kontakt Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ústřední knihovna17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba knihovna@vsb.cz Kontakt

- vaše vlastní myšlenky, - váš (třeba i kritický) názor na danou problematiku, - kterou definici pojmu respektujete, jak si ji upravujete podle toho, jakým způsobem pracujete s daným tématem, - argumenty pro každé vaše rozhodnutí, - úvod/závěr jednotlivých kapitol, kde zdůvodňujete, proč je právě toto téma pro vá Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. Jak citovat_____ _____ 21 Normy a zvyklosti citování _____22 zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. • Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat jméno autora a rok zpracování Nejste si jisti, jak správně citovat ve Vaší práci? Nevíte, jak má správně vypadat forma citací zadaná Vaší školou pro diplomovou a nebo snad bakalářskou práci?Nejjednodušším řešením se je podívat na stránky Vaší fakulty, jestli používá obecně platnou formu ISO 690 nebo nějakou svou vlastní upravenou verzi.Musíte si totiž v první řadě uvědomit, že norma.

jak citovat - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

 1. Jak citovat Příklady citací. Šablony na desky a titulní list pro závěrečné práce se nachází v Grafickém manuálu ČVUT. Jak je to s novým grafickým manuálem ČVUT v případě desek závěrečných prací? Úprava desek vzhledem ke GM má pouze doporučující charakter, není tedy povinná. Viz Příkaz rektora . Podrobnost
 2. ární práce do Managementu osobního rozvoje neřešil (=podcenil) a psal jsem vše bez formátování textu
 3. Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

Luminiscence – WikiSkriptaPortál:Praktika z fyziologie (1

Jak správně citovat KamPoMaturitě

 1. Jak správně citovat časopis - StudentMa
 2. Internetová jazyková příručka: Velká písmena - vodstva
 3. Nevíte jak citovat

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

Citace, bibliografie, citační software III

 • Kroužek robotiky.
 • Pendulum crush.
 • Trendy v bydlení 2018.
 • Kočka po kastraci pořád spí.
 • Dub červený výška.
 • Věznice pankrác adresa.
 • Krátké účesy pro plnoštíhlé.
 • Jedlý papír havířov.
 • Ticketstream promoter.
 • Trojčata.
 • Garáž na auto.
 • Outlook 2016 otevírání příloh.
 • Daněk skvrnitý paroží.
 • Buzz aldrin ufo.
 • Radioaktivita nebezpečné hodnoty.
 • Eta duplica vital recepty.
 • Aetr příklady.
 • Voltaren gel.
 • Elektrikářská páska obi.
 • Valentine's day movie online.
 • Vánoční rotující kolotoč.
 • Prodej rekreačního střediska.
 • Inter cars plzen.
 • Otevřené kódování příklad.
 • The verve bittersweet symphony release date.
 • Ardell professional.
 • Eva čeřovská životopis.
 • Patricia richardson 2019.
 • Gordon ramsay pekelná kuchyně.
 • Meta regály.
 • Ymca swimming pool prague.
 • Nejlepší gravel bike.
 • Dětská gynekologie praha 4 hvězdova.
 • Jack russel druhy.
 • Jak udělat gyros na grilu.
 • Tesla amr.
 • Lps littlest pet shop domeček pro zvířátka.
 • Svědění v krku alergie.
 • Boris becker poker.
 • Pozvánka na narozeniny 50 online.
 • Kdy byla uvedena cigaretová značka chesterfield na českém trhu?.