Home

Vývojová psychologie stáří

Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie.Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt.Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje Vývojová psychologie; dětství, dospělost, stáří 2000; Psychopatologie pro pomáhající profese 2004; Základy psychologie 2007; Úvod do psychologie 2003; Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáří 2007; všech 28 knih autora. Kniha Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáří je Stáří. Předmět a metody vývojové psychologie. Vymezení předmětu vývojové psychologie. Vývojová psychologie usiluje o poznání souvislostí a pravidel vývojových proměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky a porozumění jejich mechanismům. Duševní vývoj lze charakterizovat jako proces vzniku a zákonitých změn.

Vývojová psychologie: prenatální období, novorozenec, kojenec, batole, pubescence, adolescence, stárnutí a stáří Psychologie seniorského věku doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. ISBN 978-80-7414-318-2 Název Psychologie seniorského věku Autoři doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Edice skripta Rok 2010 Vydání 1. vydání Náklad 500 ks Počet stran 80 stran Tisk a vazba PrintActive s.r.o

Vývojová psychologie - Wikipedi

Vývojová psychologie je mimo jiné definována jako Psychologická disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu od jednobuněčných organismů až po člověka (fylogenetická psychologie ); b) genezi individuálního psychického života od narození do stáří (psychologie ontogenetická. 6 Duševní život ve stáří psychických změn v průběhu lidského života se zabývá vývojová psychologie. 1.1 Předmět vývojové psychologie Předmětem vývojové psychologie je tedy psychický vývoj, který lze charakterizovat jako proces vzniku postupných změn a rozvoje psychickýc pozdní dospělost (stáří) účinná síla je moudrost; dosažení plné osobní integrity proti znechucení ze života; integrita: pocit, že má co dát, s čím se podělit, nebojí se smrti, zajímá se co bude po něm (stará se o ekologii), vnímá život, že byl takový, jaký měl být, život žije naplno až do smrt Ontogeneze člověka je průběh vývoje lidského jedince.. Ontogenetické fáze. prenatální období (od oplodnění do porodu) oplozené vajíčko - od oplození (spojení vajíčka se spermií v děloze nebo ve zkumavce) do konce 1. týdne; embryo (zárodek) 2. týden-8. týden; fetus (plod) 9. týden-porod; postnatální období. novorozenecké období 1. den-28 dn

vÝvojovÁ psychologie - 2.ČÁst ZRALOST PRO ŠKOLU Takový stupeň vývoje tělesných a duševních vlastností dítěte, který je nutným předpokladem úspěšného zvládnutí požadavků, které na dítě klade škola status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří.Edited by Marie Vágnerová. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-. Další formáty: BibTeX. Stáří Ranné - 60 - 75 let Pravé - 75 a více let VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE zkoumá duševní vývoj jednotlivce se zaměřením na věkové zvláštnosti (od prenatálního období do smrti) vznikla v první polovině 20. století.

Vývojová psychologie. periodizace vývoje, učení, druhy učení, výsledky učení Stáří (senium) změna sociálního zařazení. 11. Stáří, znaky stárnutí Období začíná asi v 60 - 65 letech. Vymezení hranice stáří věkem je velmi problematické a musíme mít na paměti, že jde o statistický průměr, do jehož rozptylu patří větší část populace. Stáří není dáno počtem let, která uplynula od narození, ale mírou opotřebovanosti organismu, souhrnem ireverzibilních změn v organismu a. Vývojová psychologie II. Autor: Vágnerová, Marie Nakladatel: Karolinum EAN: 9788024613185 ISBN: 978-80-246-1318-5 Popis: 1× kniha, vázaná, 464 stran, česky Rozměry: 15 × 21 cm Rok vydání: 2007 (1. vydání Gerontologie. věda o stárnutí a stáří; má 3 části: teoretická gerontologie - třídí poznatky, tvoří teoretický základ pro různé vědy; klinická gerontologie - zaměřuje se na stárnoucího člověka jako individuum, orientuje se na nemoci starých lidí, zaměřuje se taky na zvláštnosti těch nemocí ve starším věku → geriatrie - specifický klinický obraz. Druhou monografií je Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří (Portál, Praha, 2000) doc. Marie Vágnerové. Kniha zmíněná jako první je přepracovaným a prohloubeným vydáním původních učebních textů, vyšlých knižně v r. 1976 a pak v r. 1991

1 Vývojová psychologie Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny. Snaží se pomocí vědeckých metod porozumět lidskému prožívání, myšlení, cítění a chování. Obsahem předmětu jsou podle Vágnerové (1999) především poznání souvislostí a pravidel vývojovýc 3. stáří ( 60/65 - smrt) - gerontopsy chologie Do poloviny 20. století vývojová psychologie = dětská psychologie Biodromální psychologie - psychologie životního běhu Duševní vývoj Je proces, který probíhá v čase a navozuje změny v psychice vyvíjejícího se jedince. Je časem měřitelný, ale není mu přímo.

PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ studijní opora k předmětu pro studenty kombinované formy studia oboru Sociální komunikace v neziskovém sektoru Doporučený semestr: druhý Prerekvizita: není Navazující předmět: není Kreditová dotace: 2 Ukončení předmětu: zápočet Garant předmětu: doc. PhDr. Jan Lašek, CSc Vývojová psychologie: Dětství, Vývojová psychologie Dětství, dospělost, stáří. Přidat recenzi Autoři; Kategorie a témata; Bibliografické údaje; Čtenářské recenze. Zatím nehodnoceno :-( Vaše hodnocení Funkce je dostupná pouze pro přihlášené.

2.11 Stáří 202 2.11.1 Kognitivní změny ve stáří 204 Vývojová psychologie a vývojová psychopatologie 270 5.4 Vývojová psychologie a pediatrická psychologie 277 6 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 281 6.1 Typy ohrožení dítěte 282 6.1.1 Týrání 282 6.1.2 Zneužívání 28 Téma/žánr: vývojová psychologie - psychologie dospělých - gerontopsychologie, Počet stran: 461, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: Karolinu Vývojová změna znamená přechod od méně dokonalého projevu k dokonalejšímu v rámci evoluce. Avšak co se týče stáří, kde je značný podíl involučních procesů, chápeme vývojovou změnu jako přechod od dokonalejšího projevu k méně dokonalejšímu

Vývojová psychologie se velice dobře čte, protože my sami se vyvíjíme neustále a to, co už jsme prožili jako vývoj, tak známe už vlastně z praxe, protože jsme to prožili. Autorem publikace byl docent a profesor,zejm. dětský klinický psycholog, pan Josef Langmeier, který vše sepsal ze svých vlastních zkušeností a praxe lidský model růstu se označuje jako sendvičový, protože mezi obdobím rychlého postnatálního růstu a pubertálního výšvihu je období klidného růstu (dětství; 2. až 11. rok života), na rozdíl od jiných biologických druhů.; ICP model růstu dle Karlberga: . komponenta I (infancy), infantilní komponenta růstu - od 2. poloviny nitroděložního vývoje do 3. až 4. Stáří bylo mnohokrát ilustrativně a plasticky popsáno také v krásné literatuře. Některé tyto popisy jsou pro odborníky zabývající se stářím inspirující, ale některé jsou příliš subjektivní, imaginativní a dojmologické. Literatura HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. 712 s. ISBN 80-7178-386-2 Rozdělení věku člověka Dospělost. Ontogeneze člověka - Wikipedie. Ontogeneze člověka je průběh vývoje lidského jedince. Ontogenetické fáze. prenatální období (od oplodnění do porodu) oplozené vajíčko - od oplození (spojení vajíčka se spermií v děloze nebo ve zkumavce) do konce 1. týdne; embryo (zárodek) 2. týden - 8. týden

Vývojová psychologie II

Obecná a vývojová psychologie - 12. Období dospělosti a stáří 1. Jedinec, který si takový styl života zvolil, protože mu vyhovuje a počítá s ním i pro budoucnost. Důvody této volby mohou být různé: osobnostní vlastnosti, dominance profesního zaměření, náboženské motivy apod. 2 Vývojová psychologie; dětství, dospělost, stáří 2000; Psychopatologie pro pomáhající profese 2004; Základy psychologie 2007; Úvod do psychologie 2003; Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáří 2007; všech 28 knih autora. Kniha Vývojová psychologie; dětství, dospělost, stáří je Vývojová psychologie: stáří, dospělost. Kategorie: Psychologie. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce z vývojové psychologie se věnuje období dospělosti a zejména stáří. Přibližuje jednotlivé etapy stáří, změny, které ho provází, i některé psychologické.

Vývojová psychologie zabývá se psychickým i fyzickým vývojem člověka v jednotlivých vývojových etapách; stáří - 60 let a výš Erik Eriksson vývojová teorie: vývoj člení až do smrti (8 fází) → měníme se až do konce života. 2.11 Stáří 202 2.11.1 Kognitivní změny ve stáří 204 Vývojová psychologie a vývojová psychopatologie 270 5.4 Vývojová psychologie a pediatrická psychologie 277 6 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 281 6.1 Typy ohrožení dítěte 282 6.1.1 Týrání 28

Get this from a library! Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. [Marie Vágnerová pozdní dospělost a stáří úkolem je dosáhnout osobní integrity, jakési životní moudrosti, ve které jedinci přijímají vlastní životní dráhu jako něco co muselo být tak, jak bylo; nedostatek integrace se projevuje strachem ze smrti a pocity zoufalství z toho, že zbývá již jen málo času na to začít jiný živo

Vývojová psychologie Studium psychologie

 1. Vývojová psychologie. Erikson vypracoval osm fází psychosociálního vývoje, jimiž během svého života musí projít každý člověk. V každé fázi se jedná o určité dilema, krizi mezi dvěma protichůdnými tendencemi. Na základě interakce s prostředím si člověk z daného období osvojí určitou - dobrou či špatnou.
 2. 4 Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing 1998. s.161 . 11 soustav. Vylučovací soustava zpomaluje svou činnost, trávicí soustava je méně zdatná při vstřebávání živin. Dochází k úbytku svalové hmoty a síly Vývojová psychologie II. dospělost a stáří. Praha: Nakladatelství.
 3. STÁŘÍ: Tělesný vývoj Vývojová psychologie II. Author: Havlíčková Hana Created Date: 10/24/2013 12:18:34 PM.
 4. Možnost výpůjčky Aktuální stav Místo uložení Detaily Signatura Čárový kód; Absenčn
 5. PS6 - Vývojová psychologie - školní věk až stáří 18 - Období stáří 19 - Období stáří - test 20 - Období stáří - pracovní list. Aktuálně v rubrice O škole . 24.11.2020 Článek v MEDICAL TRIBUNE . 28.10.2020.
PPT - Obecná a vývojová psychologie PowerPoint

Vývojová psychologie - WikiKnihovn

PSYb1040 Vývojová psychologie II Kurz VP II dále pokračuje ve výkladu vývojových období od mladšího školního věku po období stárnutí a stáří. V rámci tohoto výkladu jsou dále prezentovány vývojové teoretické koncepce, metodologické možnosti zkoumání a studenti se seznámí s dalšími výsledky současných. Vývojová psychologie. 3.1. Vývojová psychologie - vymezení, předmět (pojem vývoj), cíle, metody, aplikační možnosti, příklady výzkumů Stáří a smrt - časové ohraničení stáří, charakteristika, trend aktivního stáří, potřeby seniorů, vývojově psychologické aspekty umírání Psychologie novorozence- Pouthas, Jouen ,2000 adolescence- Macek , 2003 dospělost -fáze generativity- rodičovská péče stáří- Gerontopsychiatrie- J.Baštecký 1994, Geriatrie a gerontologie- Z.Kalvach, Psychologie stárnutí- Start-Hamilton, 1994 nový pohled na stáří vývojová neuropsychologie, neurofyziologi Vývojová psychologie Vývoj paměti a myšlení v ontogenezi Přestože po narození má dítě vyvinutý dýchací systém a další životně důležité systémy k samostatnému životu bez pupeční šňůry, nervová soustava není ještě zcela vyvinuta Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny a jak napovídá její název, studuje psychický vývoj člověka. V užším (a obvyklejším) pojetí se vývojová psychologie chápe jako psychologie ontogenetická, tj. zabývající se vývojem lidského jedince od početí po smrt; v širším smyslu zahrnuje i.

PPT - ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST PowerPoint

Starých lidí stále přibývá a tím se zvýrazňují i společenské problémy stáří. V souvislosti s tím narůstá význam gerontologie (vědy o stáří), jejíž součástí je gerontopsychologie (psychologie stáří), která se stává důležitou složkou vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí, jako jsou sociální a jiní pracovníci Část II. - VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE. Následující kapitola vás seznámí s předmětem, kterému se věnuje vývojová psychologie. Jak se již z jeho názvu patrné, tato jedna ze základních psychologických disciplín se zabývá vývojem člověka, zrodem i vývojem jeho duševního života Filozofická fakulta : volný výběr : pedagogika-BRÜC : Filozofická fakulta : volný výběr : 159.922-VÁGN1-

23. Vývojová psychologie - Období předškolní. Problematika školní zralosti. 24. Vývojová psychologie - Období mladšího školního věku. 25. Vývojová psychologie - Puberta, adolescence. Aspekty sekulární akcelerace. 26. Vývojová psychologie - Období dospělosti. 27. Vývojová psychologie - Období stáří Studijní materiál Vývojová psychologie - maturitní otázka ZSV (2) už se na Tebe teší v kategórii Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-) Vývojová psychologie - základní disciplína, která zkoumá změnu psychiky v čase. Lidská duše - vitální složka - uvědomování si vlastního těla, pudovost, - stáří (kolem 60 let) - člověk více receptivní, vnitřní moudrost, snižují se vnější ambice, zralost Já, umění přijmout stáří..

Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) - Wikisofi

Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem) Publikováno 1.10.2015 Jáchym Šimek - zahrnuje základní psychologické disciplíny - vývoj člověk od narození (početí) po smrt Stáří (60 let - Co je podle současné vývojová psychologie citová vazba (attachment)? Kdy vzniká? Po narození V období adolescence V dospělosti Ve stáří . Jak dělíme citovou vazbu? Na jistou a nejistou Na obecnou a konkrétní Na specifickou a nespecifickou

Video: Ontogeneze člověka - Wikipedi

Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří

Vývojová psychologie Vývojová psychologie Jako samostatná vědecká disciplína je stará sotva 100 let Původně sledování malých dětí od narození v průběhu prvních pár let života Později soustředění se také na dospívání Období před narozením bylo psychology objeveno teprve nedávno (tvrdilo se, že duševní život před narozením neexistuje - nervová vlákna. somatickými, psychickými a sociálními změnami ve stáří. Prezentace výstižně a názorně doplňuje výklad učitele. Materiál obsahuje i zpětnou vazbu ověřující pochopení probírané látky na závěrečném snímku. Tematická oblast: Datum vytvoření: 11. 6. 2013 Vývojová psychologie . -školní věk až stáří Vyhledávací portál K.UTB. Otevřete novou bránu k poznání, katalog i portál e-zdrojů odteď na jednom místě, stačí si jen vybrat

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum. Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro. Vývojová psychologie vývoj - tři úrovně: 1.fylogenetický (od nejjednodušších živočichů ke složitějším, až ke člověku), 2.historický (vývoj společnosti jako celku a v něm jednotlivců jako součástí této společnosti), 3.ontogenetický (od narození jedince přes mládí a dospělost až ke stárnutí a stáří Mnoho let se věnuje práci s dětmi s různými vývojovými poruchami. Publikuje především v oblasti poruch autistického spektra. V nakladatelství Portál jí vyšla monografie Poruchy autistického spektra (2006, aktualizované vydání podzim 2015) a Vývojová psychologie (2015) O čem je kniha Vývojová psychologie II. Dospělost a stáři? Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří

Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří

Vývojová a klinická psychologie, PSY - Psychologie

 1. Studijní materiál Vývojová psychologie - maturitní otázka ZSV už se na Tebe teší v kategórii Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-)
 2. J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie V. J. Růžička, host M. Kocáb: Psychoterapie v některých aktuálních souvislostech A. Mocková: Aktivizace seniorů v rámci terénní asistenční péč
 3. Vývojová psychologie I. : dětství a dospívání / Autor: Vágnerová, Marie, 1946- Vydáno: (2005) Child and adolescent psychology : typical and atypical development / Autor: Tetzchner, Stephen von, 1946- Vydáno: (2019
 4. Vývojová psychologie - metody •Otázka pro studenty: Jaké může mít tento přístup nevýhody? •Longitudinální (časosběrnou ve filmařském jazyce) metodu využila i Hana Třeštíková při natáčení dokumenty Manželské etudy. •Bonnská studie (studie psychického vývoje ve stáří)
 5. Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie II., Dospělost a stáří. Praha, Karolinum 2007, brož., 464 str., 1. vydání, cena 290 Kč. Publikace je.
 6. Vývojová psychologie dětství, dospělost, stáří dětství Vývojová psychologie II. dospělost a stáří 8 poptávek. Vývojová psychologie od 199 K.
 7. Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie II., Dospělost a stáří Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie II., Dospělost a stáří Praha, Karolinum 2007, brož., 464 str., 1. vydání, cena 290 Kč. Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění.
Úvod do psychologie - Helus Zdeněk | Knihy GradaPředškolní věk - socializace - ppt stáhnout

Vývojová psychologie - Základy společenských věd

 1. Vývojová psychologie II. Stárnutí a stáří je interpretováno jako komplexní proces, který má svou složku somatickou, psychickou i sociální. Proměna psychických funkcí je vždy individuálně specifická a je do určité míry dána již předchozím průběhem života. Psychický vývoj je koncipován jako cyklus na sebe.
 2. Vývojová psychologie: stáří, dospělost. Práce z vývojové psychologie se věnuje období dospělosti a zejména stáří. Přibližuje jednotlivé etapy stáří, změny, které ho provází, i některé psycho... Typ školy: VŠ. Kategorie: Psychologie
 3. Co je vývojová psychologie. Pokud psychologii definujeme jako vědu o chování a prožívání, můžeme vývojovou psychologii označit za studium změn chování a prožívání v časovém průběhu. Z časového hlediska můžeme zkoumat: fylogenezi psychiky - pozorování a srovnávání chování různých živočišných druh
 4. psychologie. Informuje o životním stylu jako kvalitě života seniorů. Poukazuje na edukační stáří lze do nezanedbatelné míry ovlivnit a prožít kvalitní život do pozdního věku. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007, s. 311-321..

Obor vývojová psychologie. Obor vývojová psychologie se zabývá především zkoumáním určitých vývojový období lidského života, která jsou pro každého člověka charakteristická a jsou spojena s jeho fyzickým, psychickým a sociálním vývojem ontogeneze - (z řec. on = jsoucí; genesis = vznik, zrod) - vývoj jedince, který může být aspektován jako vývoj tělesný nebo psych. (E. H. Haeckel, 1912).Předmětem tzv. ontogenetické či vývojové psychologie je vývojová kontinuita jedince jako psychol. celku, vyznačující se určitými komplexními vývojovými fázemi (dětství, stáří), nebo vývoj jednotlivých. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál . Vývojová psychologie - úvod ontogeneze: člověk od početí po smrt Prenatální a perinatální období Období stárnutí a stáří plány i hodně vzpomínek Období umírání a smr

11. Stáří, znaky stárnutí: 11. Stáří, znaky stárnut

Stáří - Wikisofi

 1. vývojová psychologie - období stáří, thanatologie. Charakteristika období stáří, involuční změny. Úbytek kognitivních schopností a paměti, sociální změny, strategie zvládání stáří, intersexuální rozdíly. Thanatologie - vnímání smrtelnosti v jednotlivých obdobích života, stadia umírání. Literární zdroje
 2. Vývojová psychologie. Předmět vývojové psychologie. Vývojová psychologie zkoumá . Vševýchova - 8 období (škola zrození, dětství, chlapectví, jinošství, mladost, škola mužného věku, stáří a smrti) Lékařské hledisko (Stratz - podle růstu a tělesných proporcí) První, neutrální věk dětský 0-7 let.
 3. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439
 4. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPS / Z011 - Vývojová psychologie I, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
 5. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / 2PSV - Vývojová psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
 6. Marie Vágnerová - Vývojová psychologie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří . Vývojová psychologie dítěte do 12 měsíců. rakos31mas 14.159 views5 year ago. 19:37. MPVY virtual 2018 úvod do vývojové psychologie. MsNatka 655 views1 year ago. 9:13

Vývojová psychologie - Marie Vágnerová, pevná vazba, český

Vývojová psychologie - studium změn chování a prožívání v časovém průběhu. Stáří - nad 60 let. Gerontů (starých lidí) je dnes mnoho - více lidí se dožívá a malá porodnost - nutné počítat s touto silnou skupinou, která se chce uplatnit, má svůj způsob života.. 15. Stáří - vývojové nároky, tělesná involuce, změna psychických funkcí a sociálních vztahů, změny osobnosti ve stáří, geriatrická křehkost a kvalita života ve stáří, modely adaptace na stáří (Vágnerová), psychická onemocnění ve stáří, význa Bc. učitelské - Vývojová psychologie. Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie Vývojová psychologie . Základní pojmový aparát - fylogeneze, antropogeneze, předškolní věk, raný a střední školní věk, starší školní věk, dospívání, stáří, umírání a smrt. Doporučná literatura: LANGMEIER,. Vývojová psychologie 1. Vývojová psychologie - cíle, aplikační možnosti, metody výzkumu, významní představitelé 2. Faktory ovlivňující vývoj, výběr ze známých teorií a periodizací vývoje 3. Prenatální období, novorozenec, kojenec 4. Období batolete, předškolní věk 5. Vstup dítěte do školy, mladší školní. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující. Vývojová psychologie I. Marie Vágnerová.

Vývojová psychologie | Občankáři

Vývojová psychologie, PSY - Psychologie - - unium

 1. VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000 Soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života
 2. Vývojová psychologie Autor: J. Langmeier, D. Krejčířová Nakladatel: Grada Vazba: brožovaná Rozsah: 368 stran B5 Typ: učebnice ISBN: 978-80-247-1284- Hodnocení serveru: * * * * * Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém čtvrtém vydání
 3. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující. Tyto proměny lze sledovat jak.
 4. Psychologie: Maturitní otázky (24 KB) 12.11.11: Okruhy ke zkoušce z Psychologie dospělých Okruhy ke zkoušce z Psychologie učení a vzdělávání: Vývojová psychologie: Psychologie: Skripta/Učebnice (98 KB) 05.3.1

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Vývojová psychologie II. - dospělost a stáří za 300 Kč. Zboží v online obchodu Paulinky.c Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů Vývojová psychologie studuje sled a povahu vývojových změn, snaží se za-chytit určité stavy na daném stupni vývoje, zaměřuje se na podstatné a všem zdravým jedincům společné změny. Vytváří vývojové charakteristiky jednotli-vých etap vývoje. Jde o vytvoření do značné míry umělých úseků ve vývojové ÚVOD DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE. 6.9.2011. Vývojová psychologie- Patří mezi základní psych.disciplíny- Zkoumá podmínky vzniku a vývoje psych.jevů od početí až do smrti.- Charakterizuje psych.vývoj v jednotlivých vývojových obdobíOntogenetický vývoj: - vývoj jedince- Dochází k změnám.

 • Hladomor ve svedsku.
 • Gnu general public license download.
 • Maris liepa.
 • Breeda wool.
 • Mudr slezáček jindřichův hradec.
 • Cukrárny plzeň.
 • Minerální olej.
 • Herpestes.
 • Skládka praha.
 • Turako chocholatý.
 • Černobílé obrázky pro miminka ke stažení.
 • Exponenciální funkce excel.
 • Jan ev purkyne.
 • Komu patří auto podle spz.
 • Loft restaurant menu.
 • 2 socky 7x01.
 • Počasí jezerní slať.
 • Kompakt stella.
 • Eurosignal tv.
 • Zimní olympijské hry disciplíny.
 • Orangutan ohrožení.
 • Vyšší odborná škola filmová zlín.
 • Zásadité potraviny rakovina.
 • Linecké košíčky s jahodami.
 • Básně seifert.
 • Autoškola testy výsledky.
 • Jysk barova stolicka.
 • Status quo in the army now.
 • Jak udělat gyros na grilu.
 • Cimbál paličky.
 • Polský titul lic.
 • Svatební koláčky praha.
 • National geographic březen 2017.
 • Kamenný koberec topstone.
 • Jak přenést windows na nový disk.
 • Střecha na pergolu cena.
 • To the bone online film cz.
 • Šneci z listového těsta blog.
 • Pokoj pro dívku.
 • Pochůzná střecha.
 • Úkryt v zoo herci.