Home

Lineární urychlovač radioterapie

Lineární urychlovač začne fungovat do konce roku

Moderní lineární urychlovače umožňují inovace radioterapie

 1. Radioterapie, anebo také a lépe radiační onkologie, je klinickým oborem, který u nás v posledních pěti až osmi letech prošel významnou přístrojovou obměnou. Motorem inovací jsou lineární urychlovače s fotonovým a elektronovým zářením
 2. Lineární urychlovač Artiste™ celou terapii výrazně zrychluje. Tím jednak přispívá ke zvýšení průchodnosti pracoviště, tedy většímu počtu pacientů, ale především se tím ale snižuje riziko, že se pacient při vyšetření pohne, a že se poruší přesné zacílení radioterapie
 3. X nůž je upravený lineární urychlovač se stereotaktickým systémem (mikrokolimátor upravující úzkými lamelami tvar ozařovacího svazku). Na rozdíl od gama nože, který je možno použít pouze ke stereotaktické radiochirurgii, lze lineární urychlovač se stereotaktickým systémem použít jak k radiochirurgii, tak i k.
 4. Jde o druhý moderní lineární urychlovač v oddělení radioterapie ostravské fakultní nemocnice, přičemž stávající lineární urychlovač Elekta Precise, který je v provozu dva roky, je určen k provádění tzv. radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT)
 5. Lineární urychlovač. Lineární urychlovače slouží k vlastnímu provedení léčby zevním ozařováním.Naše pracoviště je vybaveno třemi nejmodernějšími urychlovači TrueBeam (Varian, Palo Alto, Kalifornie, USA), které jsou si identické a tedy i vzájemně zaměnitelné
 6. Standardem moderní radioterapie jsou lineární urychlovače s ještě vyšší energii než kobaltové přístroje. Hlavice lineárního urychlovače může rotovat o 360 stupňů kolem pacienta. Nádor tak je ozařován z více úhlů, dávka záření se sčítá v nádoru a snižuje se dávka na zdravé orgány
 7. Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta, přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také radioterapii. Radioterapie se užívá také k léčbě některých nenádorových onemocnění. Radioterapie může být použita samostatně, častěji ale společně s ostatními léčebnými způsoby

Lineární urychlovač MOU disponuje možností využití i pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii a možností využití radioterapií při řízeném dýchání - respiratory gating. Dále oddělení zevní radioterapie disponuje RTG ozařovačem, kde provádíme radioterapii kožních tumorů, paliativní radioterapii a. Nově instalovaný lineární urychlovač Clinac 2100 C/D je kromě toho vybaven systémem pro radioterapii řízenou obrazem (IGRT - technika umožňující přesnější nasměrování záření). Pracoviště poskytuje radioterapeutickou léčbu pro všechny typy nádorových onemocnění ( s výjimkou stereotaktické radioterapie) Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radioterapeutického oddělení v lednu 2003 a v březnu téhož roku slavnostně otevřelo nově instalovaný lineární urychlovač vybavený nejmodernější technologií pro léčbu technikou IMRT. Nadále provozovalo kobaltový ozařovač Teragam, který byl demontován a v roce 2008 byl nahrazen novým lineárním urychlovačem Stereotaktický lineární urychlovač. Běžný lékařský lineární urychlovač může být také použit, musí však být speciálně upraven pro stereotaxi. Zářič musí být osazen kolimátorem paprsku. Dále musí být zařízení polohovatelné. V průběhu dějin se objevily různé varianty Lineární urychlovač. Lineární urychlovače jsou alfou a omegou radioterapie. Pomocí nich se provádí většina terapeutického ozáření. Jejich princip je využíván u mnoha dalších modalit, jako např. Tomoterapie, CyberKnife, Kyvadlová terapie (VMAT, RapidArc)

Ambulance radioterapie a CT simulátor Philips se nacházejí v pavilonu A3. Radioterapeutické ozařovny najdete v pavilonu X a jsou vybaveny moderními přístroji: Lineární urychlovač Siemens Artiste™ Solution; Lineární urychlovač Siemens Primus™ 3D (v současné době mimo provoz Lineární urychlovač- elektrony se urychlují přímočaře ve vakuové trubici (provozně jsou jednodušší než betatrony) Paliativní radioterapie používá 2/3 a ¾ dávek na celý nádor Ozařování zevní (zdroj záření je v určité vzdálenosti o Lineární urychlovač. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Lineární urychlovač - přístroj k urychlení elementárních částic, např. elektronů, který se užívá k ozařování zhoubných nádorů ( radioterapie ). Umožňuje vznik záření o vysoké energii, které dobře proniká i k hlouběji uloženým nádorům a méně poškozuje.

Další těžký lineární urychlovač firmy Varian vybavený technikou radioterapie s modulovanou intenzitou svazku systémem RapidArc a systémem radioterapie řízené obrazem doplnil technické vybavení centra Stereotaktická radioterapie je soustředěna do několika málo specializovaných center: Nemocnice Na Homolce (gamanůž, mozkové metastázy) Fakultní nemocnice Ostrava (CyberKnife, jaterní, plicní, kostní, mozkové metastázy) Masarykův onkologický ústav (lineární urychlovač, jaterní, plicní, mozkové metastázy

Lineární urychlovač. Brachyterapie. Brachyterapie je metoda, při které jsou radioaktivní zářiče zaváděny do orgánů. Nejpoužívanějším izotopem v brachyterapii bylo radium 226 Ra. Výhodou byl dlouhý poločas přeměny (1620 let), takže nebylo nutné měnit zdroje. K nevýhodám patřila možnost úniku radonu 222 Rn Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) umožňuje ozařovat různé podoblasti cílové tkáně či části nádoru s různou intenzitou na základě vysoce přesného 3D zobrazení a zaměření. Stěžejními ozařovacími přístroji pro léčbu nemocných se zhoubnými novotvary jsou 2 lineární urychlovače firmy Elekta z roku. Protinádorová radioterapie - kurativní, paliativní - 3D konformní terapie, IMRT, brachyterapie, RTG (ortovoltážní) terapie; lineární urychlovač Elekta Synergy Tel. 577 552 544. Nabízené služby. Protinádorová radioterapie - kurativní, paliativní - 3D konformní terapie, IMRT. V těchto dnech začíná plný provoz nového pracoviště Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) - moderní radioterapie onkologického oddělení. Srdcem nového pracoviště je nový lineární urychlovač Siemens Artiste, který je vhodný pro všechny moderní terapeutické postupy. Vyznačuje se rychlostí terapie s ohledem na maximální zacílení na postiženou tkáň a snadnou obsluhu

Lineární urychlovač Siemens Artiste™ Solution

Radioterapie. Radioterapie je v současné době jednou z nejúčinnějších metod léčby onkologických onemocnění. Radixact . Lineární urychlovač se spirální distribucí dávky záření . CyberKnife. Krajská nemocnice Liberec dokončila modernizaci onkocentra s novými lineárními urychlovači

Radioterapie - WikiSkript

Lineární urychlovač; Buď se využívají přímo urychlené částice, nebo se nechají dopadnout na wolframový terčík, kde se zabrzdí, čímž vznikne vysokoenergetické rentgenové záření. U zevní radioterapie je zdroj záření mimo tělo ozařovaného pacienta, zpravidla ve vzdálenosti 80-100 cm od těla pacienta, resp. Velmi důležitou léčebnou modalitou v onkologii, které je na klinice věnována velká pozornost, je léčba zářením (zevní radioterapie a brachyradioterapie). Klinika disponuje moderní ozařovací technikou (lineární urychlovač, tomoterapie, automatický afterloading pro brachyradioterapii) Lineární urychlovač Halcyon. Výrobce: Varian. Halcyon je nový typ ozařovače, který poskytuje velmi kvalitní péči při léčbě zhoubných nádorů. Využitím vysoké rychlosti gantry, obrazem řízené radioterapie a nové technologie duálního MLC, který umožňuje velkou modulaci svazku záření, je možné dodat požadovanou. Unikátní lineární urychlovač ELEKTA Axesse pro vysoce přesnou stereotaktickou radioterapii s robotickým polohováním nachází v celém světě stále větší uplatnění. Umožňuje léčebné ozařování nádorů lokalizovaných v největší blízkosti páteře, v hlavě a krku a blízko dalších rizikových orgánů Zevní radioterapie se provádí pomocí zařízení nazývaného lineární urychlovač. Toto zařízení vyzařuje rentgenové záření směrem do prostaty a způsobuje smrt buněk nádoru. Před ozářením je třeba přesně lokalizovat oblast, která se má ozářit, přičemž se identifikuje nádor a zdravé orgány se ochrání

Radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě má

Stereotaktický systém pro lineární urychlovač. Oproti Gama noži využívá stereotaktický systém lineárního urychlovače jen 1 zdroj záření (elektronové dělo urychlovače), který s kyvem ramene urychlovače a rotací ozařovacího stolu mění místo vstupu svazku záření Radioterapie se při nádorových onemocněních doporučuje vždy, pokud nádor nebylo možné zcela nebo vůbec odstranit, nebo je-li podezření, že v operované oblasti mohly zůstat nádorové buňky. Nejrozšířenějšími ozařovacího přístroji jsou urychlovače elektronů, hlavně lineární urychlovač a kobaltové ozařovací.

Ozařovací trakt Klinika onkologie a radioterapie

Moderní lineární urychlovač pomáhá pacientům již deset

Tomoterapeutická jednotka v sobě integru- 34 je CT scanner a lineární urychlovač využívající technologii dynamické IMRT. Radiační zdroj byl miniaturizován do rozměru umožňujícího jeho umístění na CT gantry, aby bylo možné používat v jednom přístroji obě modality - CT zobrazování i radiační léčbu Lineární urychlovač - přístroj k urychlení elementárních částic, např. elektronů, který se užívá k ozařování zhoubných nádorů ( radioterapie ). Umožňuje vznik záření o vysoké energii, které dobře proniká i k hlouběji uloženým nádorům a méně poškozuje okolní tkáně Díky této konstrukci odpadají problémy a zdržení s výsuvnými detektory, částmi rotujícími okolo pacienta, a tím i nebezpečí kolize. V případě potřeby je možné jako zdroj pro zobrazování použít i samotný lineární urychlovač a vytvářet tak MVCT. Helical mode. Tomoterapie je princip unikátní distribuce dávky (tzv

Ozařovací trakt | Klinika onkologie a radioterapie

5 Nezávislá prověrka radioterapie prostaty Metodika pro nezávislou prověrku radioterapie prostaty, popsaná v této kapitole, je primárně určena pro lineární urychlovače a techniku IMRT, případně VMAT, ale je využitelná i pro kobaltové ozařovače, tomoterapeutické ozařovače, ozařovače yberKnife a protonové ozařovače instalován v roce 1951 v Londýně. Lineární urychlovač s klinickým rozšířením byl instalován v roce 1952 v Kalifornii. V dnešní době jsou lineární urychlovače považovány za standartní vybavení radioterapeutických pracovišť. Ve 20. letech prof. Antonín Ostrčil vytvořil na gynekologické klinice v Brně tzv

Video: Zdroje a biologické účinky záření » Linkos

Radioterapie » Linkos

 1. 9. Lineární elektronový urychlovač, jeho funkce a parametry. 10.Fyzikální principy generace a vlastnosti fotonových svazků. 11.Fyzikální principy generace a vlastnosti elektronových svazků. 12.Stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách - fotony vysokých energií, elektrony, rtg svazky nízkých a středních energií
 2. Už jen pár týdnů zbývá do zahájení provozu nového lineárního urychlovače, který bude fungovat v chebské nemocnici, a to společně s novým plánovacím CT a novým terapeutickým rentgenem. Pokud by nedošl
 3. 1. Role a principy radioterapie jako jedné z důležitých metod pro léčení zhoubných nádorů. 2. Zdroje externích svazků: Co-60, lineární urychlovače, speciální zařízení a pomůcky, výpočet stínění. 3. Rentgenové záření, elektrony. 4
 4. Stažení royalty-free Lineární urychlovač v nemocnici. lineární urychlovače jsou nejnovější technologie záření, která je dnes dostupné. stock fotografie 13533013 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací
 5. ální fotonovou energií 6 MV b) lineární urychlovač s vícelamelovým kolimátorem c) lineární urychlovač s no
 6. Možnosti radioterapie A/ TELETERAPIE -zdroj mimo tělo pacienta (lineární urychlovač) B/ BRACHYTERAPIE -zdroj v blízkosti či přímo v tkáni (radioizotopová zrna 192Ir, 198Au, 137Cs, 125I) BRT obráze
 7. Onkologických pacientů přibývá, 2. lineární urychlovač výrazně pomáhá v léčbě 14.2.2017 Téměř 9000 onkologických pacientů prošlo v roce 2016 zlínskou Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (KNTB), z toho radiační onkologií 1335 pacientů a 706 jich muselo absolvovat radioterapii

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE (KRO) - Masarykův onkologický

Tomek, Milan, Ing.: Radioterapie Holešov. Lineární urychlovač Radioterapie má nezastupitelnou roli v léõbè nádorových onemocnéní, asi 50 % onkologicky nemocných podstoupí béhem — tomoterapie a lineární urychlovaõ (LU) Varian Clinac 2100/D z roku 2009, jehož životnost je na horní hranici. Obmèna lineárního urychlovaöe je plánován Urychlovač v ozařovně č. 1 Clinac 2100C/D byl v provozu od června 2006, druhý urychlovač, identický s prvním, byl uveden do provozu v únoru 2007. Třetí urychlovač - Clinac 600C/D je v provozu od května 2009 Lineární urychlovač Elekta Synergy, jehož provoz byl dnes slavnostně zahájen, je vybaven mnoholistovým kolimátorem Agility se 160 vykrývacími lamelami umožňujícími tvarování ozařovacího svazku záření tak, aby velmi přesně konturoval tvar nádorového ložiska a tím chránil okolní zdravé tkáně

Ústav radiační onkologi

 1. Radioterapie patří historicky mezi nejmladší lékařské obory. Její počátky jsou těsně spjaty s fyzikálně-chemickými objevy na pomezí 19. a 20. století. V roce 1895 německý fyzik Roku 1952 pak byl v Kalifornii instalován lineární urychlovač. Lineární urychlovače jso
 2. Onkologie - lineární urychlovač II, simulátor, ordinace radioterapie č. 1 Podlaží S1 Onkologie - lineární urychlovač I, RTG terapie, ordinace radioterapie č. 2,3,
 3. Rekonstrukce Radioterapie a Nukleární medicíny, MOÚ, Brno Lineární urychlovač II. a III., MOÚ, Brno Pavilon akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří, Brno PET centrum, MOÚ, Brno Diagnostický pavilon MOÚ, Brn
 4. Radioterapie Leksellův gama-nůž Radioterapie Leksellův gama-nůž Radioterapie Afterloader pracuje s iridiem Ir-192. Přístroj pro bezpečné intrakavitární ozařování Základní jednotka aplikátory fantom Řídící jednotka Radioterapie Zdroje záření - neradioaktivní Rentgenové přístroje: Terapeutické rentgenky se liší.

Radiační onkologie Pardubice Multisca

 1. ulého století díky zavádění megavol-tážních přístrojů (kobaltový ozařovač, lineární urychlovač) do klinické praxe (Ray a Bagshaw, Stanfordská univerzita) (1). Megavoltážn
 2. AMEDIS, spol. s r.o. Bobkova 786/4 198 00 Praha 9 - Černý Most Tel: +420 281 918 191 E-mail: IČ: 48586366 DIČ: CZ48586366 ID datové schránky: p9hzdxs Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17901 (Obchodní rejstřík
 3. Zlín - [VIDEO] Do zlínské Baťovy nemocnice 10. července přivezli lineární urychlovač částic, který bude sloužit k léčbě nemocných ve vznikajícím Onkologickém centru. Do budovy číslo 21 v nemocničním areálu včera postupně stěhovali nejdůležitější části přístroje
 4. Ionizující záření, radioterapie, ozařování, dávka, radioaktivita, plánování terapie, nemoc z ozáření Abstract: The goal of this thesis is to familiarize readers with the basics of the problem of electromagnetic and ionizing radiation, with its effects on a biological tissues and with types of ionizin

Stereotaktická radiochirurgie - Wikipedi

1.Role a principy radioterapie jako jedné z důležitých metod pro léčení zhoubných nádorů. 2.Zdroje externích svazků: Co-60, lineární urychlovače, speciální zařízení a pomůcky, výpočet stínění. 3.Rentgenové záření, elektron Předmět Radioterapie III rozšiřuje a doplňuje informace získané v předmětu Radioterapie I, II. Student bude seznámen s radioterapií jednotlivých nádorových onemocnění, s ozařovacími technikami, s nežádoucími účinky radioterapie s dalšími alternativami léčby. Cyberknife, lineární urychlovač). 2.Hypertermie. Nový lineární urychlovač uvede holešovské zdravotnické zařízení slavnostně do provozu ve středu 12. dubna ve 14.00 hodin. Přístroj slouží k ozařování zhoubných nádorů. Zařízení umožňuje tvarování ozařovacího svazku záření tak, aby velmi přesně konturovalo nádorové ložisko a tím chránilo okolní zdravé tkáně, poznamenal jednatel Radioterapie. Adaptivní radioterapie. Cílem radioterapie je zničení nádoru pomocí ionizujícího záření za současného maximálního šetření okolní tkáně. Limity tolerance těchto tkání jsou obvykle důvodem, proč nelze ozářit nádor vysokou dávkou. Obrázek: Standardní ozařovač (lineární urychlovač) pro radioterapii a jeho. Stáhnout Thessaloniki, Řecko - Novemper 21, 2018: Oficiální otevření první lineární urychlovač techniky Imrt, Igrt, Vmat oddělení radioterapie onkologie v nemocnici Theagenio v severním Řecku - stock redakční fotografii # 227210448 z Depositphotos kolekce milionů prémiových fotografií s vysokým rozlišením, vektorových obrázků a ilustrací

Přístrojová technika - RADIOLOGICKÝ ASISTEN

Dalších zhruba 60 milionů korun stál nový lineární urychlovač, který přinese přesnější a bezpečnější ozařování a také uživatelský přístupnější ovládání. rekordních 463.300 korun použije Klinika onkologie a radioterapie na nákup katetrů pro intersticiální brachyterapii prsu. Fakultní nemocnice Hradec. S novým rokem byl uveden do provozu moderní lineární urychlovač 10/01/2020 10/01/2020 Admin Petr Pardubice - Po ukončení stavby nového pavilonu klinické onkologie za bezmála 100 milionu korun učinila společnost Multiscan s.r.o. ze zdravotnického holdingu AKESO, vlastněného Ing Nežádoucích účinků Electron lineární urychlovač léčby Ať už je forma radiace terapie , je zde vždymožnost vedlejších účinků . Jedním z běžných nežádoucí účinek , který se vyskytuje pomocí elektronového lineárních urychlovačů v léčbě rakoviny , je vedlejší poškození , kde radiační poškození okolní.

Postavení radioterapie v léčbě karcinomu vaječníků » LinkosLineární urychlovač TrueBeam | AMEDIS

Lineární urychlovač MOU disponuje možností využití i pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii a možností využití radioterapií při řízeném dýchání - respiratory gating. Dále oddělení zevní radioterapie disponuje RTG ozařovačem, kde provádíme radioterapii kožních tumorů, paliativní radioterapii a nenádorovou radioterapii Radioterapie. Nový urychlovač je na trhu teprve od června letošního roku a po celém světě je jich jen stovka. U nás je zatím jediný, stejný mají nejblíže ve Vídni. Kromě zkrácení ozařovací doby a jeho přesnosti umí provádět metodu stereotaktickou radioterapii Radioterapie je (až na výjimky) léčbou lokální nebo lokoregionální, protože působí jen na omezenou oblast těla. nebo záření korpuskulární (částicové) - nejčastěji urychlené elektory (lineární urychlovač). Zdroj záření je buď mimo tělo nemocného ve vzdálenosti desítek centimetrů ( teleterapie), nebo je. Radioterapie Počátky jejího uplatnění se datují do konce minulého století, již několik let po objevu W.C.Roentgena v roce 1895. Hlavního rozmachu a uplatnění však radioterapie nabyla po zavedení vysokoenergetických zdrojů záření (Cesium, Kobalt, Lineární urychlovač), zejména kobaltových ozařovačů v šedesátých letech radioterapie 061202019; Úvodní stránka > Radioterapie 06122019. Napjatě čekám, když ze dveří označených Lineární urychlovač vyjde absolvent a šťastně ukazuje palec nahoru, nebo naopak smutně dolů. Pak obvykle následuje v užším kruhu diskuse o možném zdroji chyb

Radioterapie Thomayerova nemocnic

Zlín - Druhý lineární urychlovač dnes slavnostně uvedli do provozu ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB). Přístroj za 67 milionů korun je umístěn v přístavbě pavilonu 21A onkologického oddělení v areálu nemocnice. Oficiálního uvedení do provozu se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana Lubomír Nečas a radní. Projekt je součástí investiční akce nazvané Lineární urychlovače, při které dojde k obměně dvou současných lineárních urychlovačů Clinac 2100 C/D a k rozšíření přístrojové kapacity onkologie a radioterapie o jeden další urychlovač, který bude používaný pro návaznou péči o pacienty

Simulátor radioterapie - nasadíte si speciální 3D brýle a díky speciálnímu software si sami vyzkoušíte, jaké je to obsluhovat terapeutický lineární urychlovač. Radionuklidový ozařovač - vyzkoušíte si měření ve vodním fantomu (Co je to ten vodní fantom ?? Historický vývoj radioterapie prostaty Lineární urychlovač Vícelamelový kolimátor upravující tvar pole a fixace nohou Konvenční radioterapie Úprava tvaru pole u konformní RT a IMRT Prezentace aplikace PowerPoint Izodózní plán konvenční, konformní RT a IMRT (2) Intersticiální brachyterapie (dočasná aplikace. Radioterapie v ČR - ozařovače, stav k 1.12.2017 č. RT pracoviště Lineární urychlovač (LA) Kobalt Rentgen Brachyterapie 1. FNKV Praha 10 Varian Clinac XStrahlDHX ThomoTherapy HD 2009 2016 Gammamed Plus iX 2013 2. VFN Praha 2 ThomoTherapy HD 2015 200 2002 Gammamed HDR 2010 XStrahl 100 2010 3. TN Praha Radioterapie ve zkratce, vážně i zábavně použití hlavně při léčbě nádoru štítné žlázy jódem Radioterapeutické prostředky Leksellův gamma nůž Lineární urychlovač BrainSCAN Software Poděkování Radioterapie ve zkratce, vážně i zábavně T. Kráčmerová J. Kurka H. Paschkeová J. Šálek Onkologie. Přístroj za 67 milionů korun je umístěn v přístavbě pavilonu 21A onkologického oddělení v areálu nemocnice. Oficiálního uvedení do provozu se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a další hosté. Lineární urychlovač jsme instalovali loni v prosinci. Byl spuštěn takzvaný fyzikální provoz, zahájeno potřebné měření a od dubna probíhaly audity.

Fakultní nemocnice Hradec Králové začátkem prosince dokončila modernizaci dvou zastaralých lineárních urychlovačů, již od letošního jara funguje v přístavbě Pavilonu profesora Bašteckého třetí lineární urychlovač ZLÍN - Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB), slouží k léčbě onkologických pacientů technicky vylepšený lineární urychlovač. U přístroje byl vyměněn kolimační (stínící) systém a změna nastala také v plánovacím systému radioterapie /VIDEO/ Od února jsou pacienti, kteří podstupují ve FN Motol v rámci své onkologické léčby radioterapii, ozařováni prostřednictvím moderního přístrojového vybavení. Během rozsáhlé rekonstrukce byly postupně vyměněny tři lineární urychlovače 1986 zde byl instalován první lineární urychlovač v Čechách. Klinika se zařadila mezi první 4 pracoviště v ČR, která začala používat mnohalistový kolimátor, umožňující aplikaci konformní radioterapie. Oddělení brachyterapie bylo jako jedno z prvních vybaveno automatickým afterloadingový

Lineární urychlovač - Wikipedi

radioterapie tvoří stále nedílnou součást péče o symptomatické pacienty. Klíčová slova: renální karcinom, extrakraniální stereotaktická radioterapie, paliativní radioterapie. lineární urychlovač - X-nůž, Cyber knife a další). Lokální kontrola stereotaktické radiochirurgie u renálního karcinomu se pohybuje v. Celkové náklady na stavbu činily 69 milionů korun včetně DPH. Dalších zhruba 60 milionů korun stál nový lineární urychlovač, který přinese přesnější a bezpečnější ozařování a také uživatelský přístupnější ovládání

RTG - Radioterapeutický rentgen SIM - 2D rentgenový simulátor CTSIM - CT simulátor IB - Kontaktní intraoperativní radioterapie IntraBeam LU - Lineární urychlovač konstrukce C rameno TT - TomoTherapy System CK - CyberKnife PT - Protonový ozařovač URZ - Uzavřené radionuklidové zdroje BRT - Zařízení s URZ používané v brachyterapii RNOZ - Zařízení s URZ používané v. ELEKTA SYNERGY XVI. Vytvořeno službou Webnode. Tvorba webových stránek zdarm Přístroj 8 Typ přístroje Lineární urychlovač 9 Technická specifikace Viz příloha 10 Výrobce Dle výběrového řízení ( Electa - typ přístroje Versa HD, Varian Medical Systems Varian - typ přístroje TrueBeam ) 11 Účel provozu Radioterapie 12 Životnost 8 le Jedná se o neinvazivní alternativu chirurgického zákroku u některých zhoubných i nezhoubných ložisek v oblastech celého těla (mozek, páteř, plíce, játra, slinivka, prostata). CyberKnife využívá k aplikaci vysokých dávek odlehčený lineární urychlovač umístěný na robotickém rameni se 6 stupni volnosti Náplň práce: práce na úseku radioterapie (lineární urychlovač, CT - simulátor) Požadavky: ukončené nástavbové studium v oboru radiologický asistent, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru radiologický asistent vhodné i pro absolventy, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost

 • Čím odmastit karoserii před lakováním.
 • Ostropestřecová směs zkušenosti.
 • Top fotografen österreich.
 • Ricinový olej na zuby.
 • Magnesium na akne.
 • Tikalská princezna.
 • Cviky na zadní boky.
 • Kontiki zmrzlina.
 • Max dog plutonium 9.
 • Kdy rozhoduje nejvyšší správní soud.
 • Heinrich himmler helge potthast.
 • Varieté film skladby.
 • Plat zubaře v anglii.
 • Výchova jezevčíka.
 • To the bone online film cz.
 • Narozeninová korunka 18.
 • Slawomir sondaj.
 • 1911 pistol.
 • Houfek buldog 5.
 • Portoriko španělsko.
 • Funniest memes of all time.
 • Predelani sim karty.
 • Omeprazol actavis 10 mg.
 • 101. airborne division.
 • Nike mercurial veloce.
 • Nahoru a dolů po hedvábné stezce.
 • Německo soupiska ms 2018.
 • Sloupový ventilátor bazar.
 • Postele boxspring levně.
 • Štěrkodrť definice.
 • Oblastní nemocnice rychnov nad kněžnou.
 • Onenote download win 10.
 • Letadlová loď usa.
 • Chřipka příznaky 2018.
 • Rybník svět obvod.
 • Multimediální zpráva.
 • Test vonných svíček.
 • Nissan qashqai 1.2 recenze.
 • Iphone praha.
 • Aktin slevove kody.
 • Panzani napoletana recept.